Vánoční koncert věnoval Ondráš válečným veteránům

Autor: Miroslav Šindelář

Ve čtvrtek 14. prosince se za účasti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře, ředitele odboru pro válečné veterány MO plukovníka gšt. Eduarda Stehlíka a dalších představitelů resortu obrany konal ve Vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze tradiční vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Pořadem pro válečné veterány navodil Ondráš pravou předvánoční atmosféru

Ten je každoroční příležitostí k setkání představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR s válečnými veterány a účastníky národního boje za osvobození.

Orchestr lidových nástrojů pod vedením Jaromíra Kučery spolu s pěveckými sólisty a dívčím sborem si pro návštěvníky připravil nevšední koncert s názvem Čas vzácný přišel.

V pořadu tak zazněly starobylé adventní a rorátní zpěvy v hudebních úpravách Martina Kováře a dalších autorů. Diváci si mohli vychutnat i zajímavé orchestrální skladby, jako například soudobý Gabrielův hoboj od skladatele filmové hudby Ennio Morriconeho.

Čas Adventu a nadcházejících Vánoc vděčným posluchačům, kteří zaplnili kostel do posledního místa, zpestřili nejen vystoupením, ale také následným společenským setkáním v Domě armády Praha.

Zde jim armádní generál Josef Bečvář a plukovník Eduard Stehlík jménem ministryně obrany Karly Šlechtové popřáli příjemný adventní čas a především mnoho zdraví do nového roku 2018. K přání se přidal i ředitel Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Václav Studený.