Váleční veteráni se sešli s náměstkyní Netolickou i náčelníkem Generálního štábu

Autor: Miroslav Šindelář

Váleční veteráni se ve středu 29. listopadu v pražském hotelu DAP slavnostně setkali s představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR. Akci pořádalo vedení Československé obce legionářské.

 Předadventní setkání s veterány 2. světové války

Příležitost k setkání využila také náměstkyně sekce právní MO Alena Netolická, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a další hosté. Náměstkyně ministra obrany všem válečným veteránům ještě před adventem popřála hodně zdraví a vyjádřila přání sejít se opět za rok.

„Patří vám velké poděkování za to, že z vašich zkušeností může čerpat dnešní Armáda České republiky a že také může stavět na symbolech, které jste nesli po celou dobu bojů za svobodu vlasti,“ uvedl armádní generál Josef Bečvář. Následně všem popřál šťastné Vánoce a pevné zdraví do nového roku.

Poté Čestným odznakem Za zásluhy II. stupně ocenil kapitána v záloze Milana Mojžíše, který je tajemníkem Československé obce legionářské a zároveň se ve volném čase věnuje přípravě na obranu vlasti v řadách jednotky aktivní zálohy.

Ocenění za vynikající spolupráci převzali od generálmajora Emila Bočka a brigádního generála Václava Kuchyňky pozvaní hosté, mezi nimiž byli emeritní ministr obchodu a průmyslu Miroslav Grégr, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Jan Kaše či plukovník Michal Burian z Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš Knížek využil této příležitosti, aby mimořádně předal pamětní medaili třem osobnostem, které s VHÚ dlouhodobě spolupracují. Mezi oceněnými byl i podplukovník v záloze Jaroslav Kulíšek, bývalý vojenský pozorovatel OSN v Gruzii.