V Prostějově se setkali čeští a slovenští výsadkoví veteráni

Autor: Zdeněk Hradec

Přes dvě stě výsadkových veteránů z organizací České a Slovenské republiky se minulý týden sešlo v leteckých kasárnách v Prostějově. Místní organizace Klubu výsadkových veteránů navázala na minulé setkání, které se uskutečnilo v roce 2012 v Žilině, a pro účastníky připravila pestrý program.

První den si veteráni u prostějovského útvaru prohlédli síň tradic speciálních sil, večer se pak nesl v duchu potkávání starých i nových přátel u táborového ohně na výcvikové základně 601. skupiny speciálních sil v Hamrech. K dobré náladě přispělo i vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Druhý den začal po vojensku nástupem – oficiálním zahájením a přivítáním všech účastníků. Jménem armádního generála Petra Pavla, náčelníka generálního štábu generálporučíka Josefa Bečváře a následně i jménem svým přivítal účastníky setkání ředitel Ředitelství speciálních sil plukovník Karel Řehka. Se zdravicí poté vystoupil i primátor Prostějova Miroslav Pišťák a prezident Slovenských klubů výsadkových veteránů Jozef Tuček.

"Kluby výsadkových veteránů jsou velmi aktivní a přispívají již řadu let nemalou měrou k udržování těch nejlepších výsadkářských tradic i k podpoře myšlenky brannosti v České a Slovenské republice. Hrdě se hlásíte k výsadkovému vojsku, které po celou dobu své existence vždy patřilo a nadále patří k tomu nejlepšímu z našich ozbrojených sil. Vaše zkušenosti, odvaha i přístup k plnění služebních úkolů a povinností jsou i dnes vzorem pro současné příslušníky AČR," vzkázal v dopise generálporučík Josef Bečvář.

Plukovník Karel Řehka z pověření náčelníka Generálního štábu AČR dekoroval dvacet členů klubů výsadkových veteránů čestným odznakem Armády České republiky Za zásluhy III. stupně za „rozvoj výsadkových tradic a spolupráci s AČR“. Tento odznak obdržel také primátor Miroslav Pišťák a Klub výsadkových veteránů Prostějov. Na nástupu také zaznělo nové zpracování hymny československých výsadkářů v podání Armádní hudby Olomouc.

Poté následovala atraktivní dynamická ukázka, která zahrnovala ukázky různých způsobů zasazení a vyzvednutí operátorů 601. skupiny speciálních sil, prohlídku vrtulníku SOATU a ukázku vybavení prostějovských vojáků, které si veteráni mohli nejen osahat, ale dozvědět se víc i o technice, zbraních, technických prostředcích a dalším základním i speciálním vybavení, které používají operátoři při výcviku nebo v operacích.

Setkání bylo ukončeno slavnostním shromážděním v prostějovském KaS centru a položením kytic na pietním místě speciálních sil v kasárnách.