Nová branná legislativa reaguje na změny v bezpečnostním prostředí

Autor: Miroslav Šindelář

Ve středu 15. dubna se na Ministerstvu obrany konala tisková konference vedoucích představitelů Ministerstva obrany ČR, jejímž tématem byly připravované změny v oblasti branné legislativy.

Novelu branného zákona a návrh zákona o vojácích v záloze nedávno schválila vláda a v příštím období tyto materiály projedná Parlament ČR. Na tiskové konferenci náměstek pro řízení Sekce obranné politiky a strategie MO Daniel Koštoval a zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajor František Malenínský uvedli důvody, které vedou k nutným změnám v této oblasti.

„Příčiny podání návrhů jsou dvojí,“ uvedl náměstek Daniel Koštoval a pokračoval: „Jednak je to způsobeno změnou bezpečnostního prostředí a jednak je to vývoj za posledních patnáct let v České republice v branné legislativě. Lhůty pro reakci na nebezpečí se výrazně zkracují. To vede k tomu, že alianční země, včetně České republiky, potřebují být připraveny na potencionální nebezpečí.“

Hlavní navrhovanou změnou je, jak známo, obnovení pravidelných odvodů. Přičemž se nejedná o obnovení základní vojenské služby. Důležité je, že veškerá příprava vojáků v záloze bude v době míru i nadále probíhat pouze na základě dobrovolnosti.

Odvedení občané se budou moci dobrovolně účastnit cvičení

Od 1. ledna 2017 by se mladí muži a ženy, kteří v tomto roce dovrší 18 let, měli podrobit odvodnímu řízení. Poté budou zařazeni do evidence vojáků v záloze. Odvedeným občanům bude umožněno zúčastnit se dobrovolného vojenského cvičení.To dosud platilo jen u aktivní zálohy. Naopak bude mít každý občan právo odmítnout být odveden z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání.

Generál František Malenínský v této souvislosti podtrhl, že nejen armáda je na splnění úkolů vyplývajících z novely zákona dobře připravena. Ostatně nikdo dosud nezrušil brannou povinnost a odvodní řízení jednotlivá vojenská velitelství v krajích stále procvičují ve spolupráci s obcemi.

Ozbrojené síly reagují na hrozbu nebezpečí navyšováním nejen počtů vojenských profesionálů, ale také vojáků v záloze. Ti by měli být v míru stále povolávání na vojenská cvičení na principu svobodného rozhodnutí. Navíc by mělo dojít k větší motivaci pro vstup do Aktivních záloh. Příslušníkům AZ se navýší finanční odměny a stejně tak by mohli být zvýhodněni i zaměstnavatelé, kteří své zaměstnance na taková cvičení uvolní.

„Jsme přesvědčeni, že dobrovolník, který má zájem na obraně vlasti se snáze naučí ovládat moderní zbraňové systémy,“ uvedl generál Malenínský jeden z důvodů, proč chce jít Ministerstvo obrany touto cestou.

Tisková konference

Autor: M. Šmidrkal

Nahrává se přehrávač videa ...

Záznam z TK:

Nahrává se přehrávač videa ...