V Chicagu začíná důležitý summit NATO

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

V neděli 20. května začíná v Chicagu v USA summit Severoatlantické aliance.

Vrcholní představitelé členských zemí Aliance, ale i jejich protějšky ze zemí, které aspirují na členství v NATO, partnerských států a nečlenských zemí podílejících se na nejdůležitější alianční operaci ISAF, se budou po dva dny věnovat klíčovým otázkám a stěžejním dokumentům, jež významně ovlivní další působení a směřování NATO v nejbližších letech.

V delegaci České republiky vedené prezidentem republiky Václavem Klausem, jejímiž členy jsou rovněž předseda vlády Petr Nečas a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, se chicagského summitu zúčastní ministr obrany Alexandr Vondra a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek.

„Summit by měl schválit pro Alianci řadu důležitých dokumentů, na jejichž přípravě jsme se podíleli. Své protějšky budu rovněž informovat o podobě mandátu pro naše působení v zahraničních misích v příštích dvou letech, který tento týden schválila vláda,“ uvedl v předvečer chicagského jednání Aliance ministr obrany Alexandr Vondra.

V úvodní den summitu, v neděli 20. května, zasedne Severoatlantická rada na úrovni hlav států a vlád. Na její jednání naváží pracovní večeře ve formátech hlav států, ministrů zahraničí a ministrů obrany Aliance. V pondělí 21. května pak proběhnou vrcholná zasedání v tzv. partnerských formátech, tj. s přispěvateli do operace ISAF v Afghánistánu, dále se zástupci zemí aspirujících na členství v NATO a partnerských států, které s Aliancí na různých úrovních spolupracují.

Hlavním pozornost summitu NATO se zaměří na Afghánistán a další rozvoj vojenských schopností Aliance. Očekává se přijetí Strategického plánu NATO pro Afghánistán a schválení dalšího postupu při rozvoji vojenských schopností v období do roku 2020 (tzv. chicagský obranný balíček). Velký prostor na summitu dostane téma mnohonárodní obranné spolupráce v rámci alianční iniciativy „Smart Defence“.

Summit by měl rovněž zveřejnit výsledek revize alianční koncepce obrany a odstrašení a rozhodnout o vyhlášení prozatímní schopnosti alianční protiraketové obrany.

Na okraj summitu se uskuteční také některá bilaterální jednání. Jedním z nich bude například schůzka ministrů obrany zemí V4.