V Armádním muzeu Žižkov se opět uskuteční Den válečných veteránů

Autor: Andrej Halada

V pondělí 11. listopadu, kdy si připomínáme i 95. výročí ukončení bojů první světové války v roce 1918, se v prostorách Armádního muzea Žižkov opět uskuteční Den válečných veteránů. Připraven je bohatý program, soutěže i ukázky zbraní a techniky.

Den válečných veteránů bude v Armádním muzeu Žižkov symbolicky zahájen 11. listopadu v 11. hodin dopoledne. Muzeum pak bude otevřeno po celý den, až do dvacáté první hodiny večerní. Vstup do muzea i na všechny akce je zdarma.

Co všechno mohou účastníci a návštěvníci Dne válečných veteránů shlédnout?

Již před samotnou budovou muzea je přivítá vojenská technika Armády České republiky, která bude vystavena ve statických ukázkách. K vidění bude bojové vozidlo Land Rover Cowboy, představit by se měl i obrněný transportér Pandur.

Přistavena bude vojenská kuchyně, která bude vařit pravý vojenský čaj a také guláš. Při loňském Dni válečných veteránů si ho všichni pochvalovali a není důvod, proč by neměl chutnat i letos…

Na nádvoří muzea bude pro malé návštěvníky připravena dětská střelnice, budou zde také probíhat soutěže výtvarného charakteru. Vedle nich se děti budou moci zúčastnit rovněž soutěží vědomostního rázu, na ty nejlepší samozřejmě čekají ceny.

V muzeu a jeho expozicích budou probíhat komentované prohlídky. Jejich začátky jsou plánovány vždy na celou hodinu.

Uvnitř muzea bude možné prohlédnout si a osahat některé ruční zbraně. Půjde o zbraně z 20. století, ale také ze století devatenáctého a o některé raritní kusy.

Symbolem celého Dne válečných veteránů je červený vlčí mák. S touto květinou se návštěvníci budou moci setkávat v průběhu celého dne.


Den válečných veteránů se slaví již od roku 1919, v České republice je připomínám především v posledních letech. Přitom jde o významný svátek – je připomínkou těch, kteří bojovali či padli ve válečných konfliktech, kterých se ve 20. století na evropském kontinentu, ale také v dalších blízkých i vzdálených místech, odehrálo značné množství. Je to tedy svátek nejen těch československých hrdinů, kteří ve druhé světové válce bojovali za národní svobodu, ale také více než 20 000 příslušníků Armády České republiky, kteří za posledních dvacet let prošli nejrůznějšími misemi na Balkáně, v Iráku, Afghánistánu a jinde.


Proč se vlčí mák stal symbolem Dne válečných veteránů?

Původ nalezneme v básni Ve Flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Útrapy a bolest raněných vojáků mírnil psaním básní, zvláště se ho dotkla smrt přítele a bývalého žáka poručíka Alexise Helmera.

V den, kdy báseň vytvořil, prý vál jemný východní vítr a vlčí máky se mezi hroby vlnily. Papír s básní však autor posléze zahodil. Našel ho ovšem jeden z důstojníků. Báseň ho zaujala, poslal ji do Anglie a časopis Punch ji publikoval 8. prosince 1915.

Vlčí mák pak jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová.

V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů právě vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům. Tradice nošení vlčího máku se však autor básně John McCrae nedožil. Padl před koncem války.