Univerzita obrany představuje nabídku studijních programů na veletrhu Gaudeamus

Autor: Viktor Sliva

Tisíce letošních i budoucích maturantů míří v těchto dnech na pražské výstaviště v Letňanech, kde až do čtvrtka 25. ledna probíhá 11. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2018. Svou expozici v rámci veletrhu vybudovala již tradičně i Univerzita obrany v Brně.

Univerzita obrany představuje nabídku studijních programů na veletrhu Gaudeamus v Praze

Spolu s uspořádáním tří dnů otevřených dveří patří účast na veletrzích k hlavním cestám, jak se jediná vojenská vysoká škola v České republice představuje mladým lidem, kteří se rozhodují, jakým směrem se vydají při budování své profesní kariéry.

V rámci vojenského studia Univerzita obrany pro akademický rok 2018/2019 nabízí studium v souvislých pětiletých a šestiletých magisterských studijních programech zaměřených na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu Armády ČR. Ve srovnání s dalšími vysokými školami, které se na veletrhu prezentují, nabízí Univerzita obrany potenciálním studentům řadu výhod, ať už se jedná o ekonomické osamostatnění díky platu během studia či výhodné podmínky stravování a ubytování, nebo o zajištěnou práci po skončení studia.

Zapojí se do aktivních záloh

Významnou roli při rozhodování zájemců však hrají i jiné faktory. Gymnazista Vojtěch Šamárek uvažuje o zapojení do aktivních záloh a svůj vztah k armádě by chtěl spojit se studiem některého vojenského oboru. Proto přišel do expozice Univerzity obrany získat informace o Fakultě vojenského leadershipu, podobně řada dalších zájemců.

„Nejčastěji se ptají na přijímací zkoušky a na jejich obtížnost,“ shrnula svou zkušenost z prvního dne konání veletrhu četařka Erika Francová, která v expozici spolu s dalšími studenty poskytuje informace. Mezi nimi také o možnosti zúčastnit se přípravných kurzů, které umožní vytvořit si konkrétní představu o náplni přijímacích zkoušek a ověřit si úroveň požadovaných znalostí.

Nejbližší přípravný kurz se koná již 17. a 18. února 2018 v posluchárnách Univerzity obrany, další pak budou probíhat v Praze a Olomouci. Poslední den otevřených dveří na brněnských fakultách UO se pak koná 8. února v kasárnách v Šumavské ulici. Návštěvníci si vyslechnou prezentace obou fakult, zhlédnou dynamické ukázky výcviku studentů a mohou navštívit některé z moderně vybavených laboratoří.