Kurzy třetího věku na Univerzitě obrany předávají vědomosti i nejstarší generaci

Autor: Viktor Sliva

Osm desítek seniorů dvakrát měsíčně navštěvuje Kurz třetího věku v hlavním sále Klubu Univerzity obrany v Brně. Do konce zimního semestru zbývají ještě dvě přednášky. Tu poslední, která se konala v pondělí 8. ledna, se věnovala tématu média a komunikace AČR, a před posluchači s ní vystoupil Jan Plachý z Vojenského historického ústavu.

Univerzita obrany předává vědomosti i nejstarší generaci

„Na stará kolena chci nějakým způsobem využít kapacitu svého mozku,“ uvedl důvod své přítomnosti v sále Klubu Univerzity obrany v brněnské Šumavské ulici Jan Chyťa, který je pravidelným účastníkem přednášek.

Jan Plachý z Vojenského historického ústavu při přednášce čerpal z bohatých zkušeností, které získal při práci na různých pozicích ve zpravodajství České televize. „Bavili jsme se o klasických elektronických médiích, on-line prostoru, webech a dalších prostředcích, které souvisejí s přenosem informací,“ shrnul Plachý obsah vystoupení.

Nevyhnul se ani problematice dezinformačních kampaní a účelově zkreslených informací, které právě senioři bez znalosti mediální scény nemusí vždy správně identifikovat. „Je na to jednoduché pravidlo, které já sám používám, a to je ověřování informací z více zdrojů,“ doporučil posluchačům Jan Plachý.

Motivace ke společenské aktivitě

Kromě získání poznatků z přednášek je druhým efektem pro účastníky Kurzu třetího věku i motivace k větší společenské aktivitě. Kurz třetího věku mohou zájemci navštěvovat zdarma a při splnění sedmdesátiprocentní účasti obdrží certifikát o jeho absolvování.

„Všechny přednášky jsou přínosné, zejména ty, které se týkají lidského zdraví, což je v našem věku pochopitelné, a potom jsou to přednášky, které představují moderní technologie a techniku, které se využívají ve vojenství. Taková byla i zatím ta poslední na téma nanotechnologií v protichemické obraně, kterou přednesl docent podplukovník Pavel Otřísal z Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení,“ popsal náplň Kurzu třetího věku docent Jaroslav Kalous.

Dvě přednášky

Specificky vojenskou tématiku budou mít i zbývající dvě přednášky zimního semestru. Prostředky C4ISTAR a jejich využití v operacích představí Josef Říha a o poznatky z vedení boje v zastavěných prostorech na základě zkušeností z konfliktů v Sýrii a Iráku se podělí kapitán Miroslav Polách.

Volba zajímavých témat se nepochybně projevuje i na rostoucím zájmu o kurz ze strany veřejnosti, především pak těch posluchačů, kteří nejsou spjati s resortem obrany. „Jsem rád, že se počet účastníků ve srovnání s předchozím rokem téměř zdvojnásobil," uvedl v září při zahájení zimního semestru prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity obrany docent Marek Sedlačík, jehož velké podpoře se kurz těší.


  • Kurz třetího věku je určen všem seniorům, kteří se zajímají o otázky bezpečnosti a obrany státu, vojenství, vojenské vědy a umění.
  • Kromě toho jsou do kurzu zařazovány i přednášky týkající se zdraví a životního stylu seniorů.
  • Kurz je pořádán formou volně navazujících přednášek, které tvoří logické celky k daným tématům.
(V nastávajícím akademickém roce 2017-2018 bude opět otevřen Kurz třetího věku -www.unob.cz )