Účastníky třetího odboje spojuje vůle po svobodě a pevnost charakteru

Autor: Viktor Meca

Náměstkyně ministra obrany Alena Netolická dnes v konferenčním sále hotelu DAP v Praze předala osvědčení dalším 43 účastníkům odboje a odporu proti komunismu, z toho 12 in memoriam. Celkem tak ministerstvo ocenilo již téměř 1 400 účastníků třetího odboje.

Slavnostního aktu se dále účastnili náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, zástupce ředitele Společného operačního centra MO brigádní generál Štefan Muránský, senátor Tomáš Grulich a zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Útvaru pro odhalování zločinů komunismu.

„Vy, kteří jste dnes přítomni v tomto sále, jste kdysi odmítli kompromis se špatností a zbabělostí. Stojí za vámi široké spektrum akcí, které komunismus oslabovaly a rozkládaly. Byli jste členy různých odbojových skupin, rozšiřovali jste protikomunistické tiskoviny, udržovali při životě kritické myšlení a svobodnou kulturu, čelili nástrahám Státní bezpečnosti, spolupracovali se zpravodajskými službami demokratických států. Byla to vaše soukromá válka s režimem, který jste odmítli přijmout za svůj,“ uvedla ve svém úvodním projevu náměstkyně Alena Netolická a dodala, že účastníky třetího odboje navždy spojuje vůle ke svobodě, pevnost charakteru a čisté srdce, které neumí složit zbraně.

Ocenění za protirežimní činnost

Mezi oceněnými byli například stávající ředitel společnosti Libri Prohibiti Jiří Gruntorád, který se za komunismu podílel mj. na tvorbě a šíření zakázaných tiskovin, či hudební i filmový kritik a novinář Jan Rejžek, který taktéž vytvářel protikomunistické texty, distribuoval protirežimně laděné materiály a petice, a účastnil se dalších akcích zaměřených na obnovu svobody a demokracie v Československu. Za aktivní podporu nespravedlivě stíhaných osob, podílu na činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a dalších aktivit zaměřených na obnovu svobody a demokracie v Československu byl oceněn také vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon.

K dnešnímu dni ministerstvo obrany eviduje 4 826 žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. O 90,6 % žádostí již rozhodlo. Osvědčení obdrželo 1 393 osob, z toho 87 má i status válečného veterána. Přímí účastníci kromě osvědčení, pamětního odznaku a dekretu ministra obrany obdrží finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč, pozůstalé manželky/pozůstalí manželé pak polovinu. Dosud takto ministerstvo vyplatilo 86,3 mil. Kč.

Slavnostní udílení ocenění účastníkům 3. odboje

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...