Účastníci třetího odboje převzali dekrety

Autor: Eva Zítková

Ve středu 29. března převzalo v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha na Vítězném náměstí z rukou náměstkyně ministra obrany Aleny Netolické 37 oceněných účastníků odboje a odporu proti komunismu pamětní dekret a odznak. Slavnostního aktu se účastnili čestní hosté, mezi nimi Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, dále Jiří Kaucký, předseda Etické komise pro ocenění účastníků odboje, zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík František Malenínský a plukovník Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány.


Náměstkyně ministra obrany Alena Netolická během předávání dekretů, osvědčení a pamětních odznaků

Náměstkyně ministra obrany Alena Netolická během předávání dekretů, osvědčení a pamětních odznaků

Špalírem pozvaných účastníků protikomunistického odboje a jejich blízkých prošla náměstkyně Netolická a projevem zahájila slavnostní ceremoniál. Připomněla, že: „Příslušníci třetího odboje ve své době dokázali, že žádná totalita není schopna zlomit celý národ až do posledního člověka. Vždy se najdou stateční lidé, kteří se dokáží vzepřít.“ Právě tito nezlomení byli dnes oceněni za svoji osobní statečnost, za odmítnutí kompromisu a za obranu svobody v době komunistického režimu.

Oceněna byla spisovatelka, publicistka i hudebník

Mezi oceněnými je například spisovatelka Tereza Boučková, která svůj pamětní dekret převzala mimo jiné také za zapojení do bytových divadelních představení. Právě na takové představení jedné Shakespearovy hry, ve které hrál i herec Pavel Landovský, vzpomínala při rozhovoru s přítomnými novináři: „Režimu hlavně vadilo, že v tom hrají ti ‚zakázaní‛ herci.“

Za rozmnožování samizdatů, přechovávání ilegálních tiskovin i za podpis protestních petic obdržela protikomunistický dekret publicistka Zuzana Brikcius, manželka již dříve oceněného Eugena Brikciuse. Za kulturní aktivity zaměřené na obnovu svobody a demokracie v zemi obdržel osvědčení hudebník Jan Vodňanský.

Devět osvědčení in memoriam

Namísto devíti oceněných převzali dekrety a odznaky in memoriam jejich nejbližší. Mezi jinými to byla paní Blanka Pospíšilová za činnost svého otce Augustina Matúše, který se zapojil do práce odbojové skupiny, jež zajišťovala útěky na Západ. Jména všech oceněných i s jejich krátkými medailonky najdete v příloze.

Ke dnešnímu dni bylo vydáno 1 264 osvědčení

Resort obrany vydal celkem 1 264 osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. „Systém vylučoval jakoukoliv opozici, za vše následovala represe. Ta se sice v průběhu let měnila, nikoliv však její zločinný základ. Neexistuje žádný ‚hard‛ či ‚soft‛ komunismus – vždy je to nesnášenlivá a nebezpečná ideologie, která ve jménu svého pochybného monopolu na pravdu porušuje všechna základní lidská a občanská práva,“ shrnula náměstkyně Netolická důvod udělování pamětního dekretu ministra obrany a odznaku za aktivní odbojovou činnost.

Předání osvědčení účastníkům 3. odboje

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...