U zrekonstruované Bratrské mohyly si Češi připomněli sté výročí bitvy u Zborova

Autor: Michal Voska

Včera, 2. července se delegace Ministerstva obrany v čele s náměstkyní Alenou Netolickou zúčastnila pietní vzpomínky na padlé legionáře u příležitosti 100. výročí jedné z nejvýznamnějších bitev naší vojenské historie, bitvy u Zborova. Pietní vzpomínky v ukrajinské obci Kalinivka se zúčastnili rovněž místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, zástupci Československé obce legionářské a váleční veteráni.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš Knížek, brigádní generál v.v. Miloslav Masopust či plukovník Pavel Budínský, předseda Československé obce legionářské. To je jen malý výčet významných hostů, pro které se stala cesta na Zborov vzpomínkou na první významné zapojení československých legií na východní frontě a zároveň slavnostního odhalení zrekonstruované Bratrské mohyly.

Pozvedli zbraně pro vlast

Náměstkyně Netolická ve svém projevu zmínila význam bitvy s ohledem na historii a naše dějiny: “Zborov, symbol statečnosti, odhodlání, neohroženosti, cti a vlastenectví našich předků. Právě sto let nás dělí ode dne, kdy 2. července roku 1917 svedla Československá střelecká brigáda památnou bitvu u Zborova. V onom historickém okamžiku československé vojsko dobrovolníků, spojených ideálem svobody a budoucí demokratické státnosti, poprvé vystoupilo jako vyšší jednotka bojující v poli. Po několika staletích tak naši předci opět pozvedli zbraň v odhodlaném a nekompromisním boji za svůj vlastní národní cíl,“ uvedla náměstkyně.

Hoši od Zborova

Po proslovech následovala píseň Karla Hašlera v podání operního pěvce Libora Nováka „Hoši od Zborova“, kdy zejména při jedné ze slok bylo všem přítomným zřejmé, jak významnou obětí přispěli naši předchůdci pro budování svobody v naší zemi a nejen v ní.

„Mužně jste se bili, mužně vydobili svojí vlasti svobodu. Máte věčně žíti, příkladem vždy býti všemu svému národu. Jeden každý z vašich četných řad dobře mužně pro vlast umírat. Vaší krve rudé národ vždycky bude vděčně vzpomínat,“ zní slova písně.

Historický úspěch

Úspěch československých jednotek byl natolik výrazný, že ruský ministr války a od srpna 1917 poslední předseda Prozatímní vlády, A.F.Kerenskij, jenž se dosud k náboru dobrovolníků ze zajateckých táborů stavěl odmítavě, po úspěchu u Zborova změnil názor a koncem roku 1917 tak Československý armádní sbor čítal 38 500 osob.

Závěr slavnostního dne patřil zejména debatám s přímými potomky účastníků bitvy, krátkému divadelnímu představení a komentovaným prohlídkám bojiště, jenž je dnes loukou a polem, které jen stěží připomíná prolitou krev našich legionářů. Právě ona zrekonstruovaná Bratrská mohyla pomůže i v budoucnu udržet vzpomínku na tuto historickou bitvu a vzpomenout si na jednotlivá jména účastníků, pro které byla vlast cennější, než vlastní život.