Terorismus nelze přeceňovat, ale ani podcenit

Autor: Miroslav Šindelář

Těmito slovy ukončil ve středu 21. září 2011 náměstek ministra obrany pro ekonomiku Libor Karásek spontánní besedu se žáky 6. až 9. tříd Základní školy v Resslově ulici v Praze 2.

Diskuse žáků s náměstkem ministra obrany měla své oficiální téma: „Globální terorismus – nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti“ a byla proložena projekcí, kterou připravil Vojenský historický ústav.

„Nápad uskutečnit přednášku rozšířenou o besedu se zrodil v hlavě matky jednoho ze žáků zdejší školy a tak oslovila mě, jako náměstka ministra obrany, kontaktovala ředitele školy Jaroslava Procházku a dnes jsem tady,“ prozradil zákulisí svého účinkování na pražské základní škole náměstek Libor Karásek.

Poté v jedné ze tříd zahájil poněkud nevšedně – otázkami směřujícími do událostí z 11. září 2001. Do doby, kdy zůstal svět šokován teroristickými útoky na USA a jejichž symbolem se stalo zničení slavných dvojčat Světového obchodního centra.

Děti se hned v úvodu, jak se říká, chytly a když je host vyzval k diskusi, rozpršely se otázky týkající se příčin teroristických útoků; na pořadu byly i otázky týkající se atentátu v Madridu v roce 2004. „Terorismus má v poslední době vyšší ambice, snaží se zastrašit stále větší celky,“ připomněl náměstek ministra obrany pro ekonomiku.

Na přetřes přišla i otázka spojená s možnými útoky v České republice a zde se náměstek Libor Karásek zmínil o roli nejen zpravodajských služeb, které sehrávají nelehkou roli při odhalování těchto hrozeb, ale vyzvedl i odpovědné plnění úkolů vojáky Armády České republiky. Své zvláštní postavení má armáda při ochraně našich jaderných elektráren. V případě ohrožení teroristickým útokem se do ochrany zapojuje i české stíhací letectvo. Svou úlohu sehrávají také čeští vojáci v zahraničních misích a zejména v Afghánistánu. Stranou diskuse nezůstal ani hrůzný čin v Oslu, nebo zákaz nošení burek ve Francii či teorie spiknutí spojená s útoky na území USA.

„Hlavní nebezpečí terorismu oproti klasickému vedení války spočívá v jeho zákeřnosti,“ vysvětloval host v základní škole, který za své vystoupení sklidil na závěr besedy mohutný potlesk nejen od žáků, ale i pedagogů.