Tehdy děti, dnes devadesátiletí. Kdysi přežili, nyní se sešli.

Autor: Andrej Halada

V rámci projektu „Sofiina volba po česku“, který organizuje badatelka VHÚ Judita Matyášová, se v Izraeli uskutečnilo setkání „dětí“, které díky odjezdu do Dánska v roce 1939 přežily holokaust.

V neděli 28. října 2012 se v Neve Ilan u Jeruzaléma uskutečnilo setkání dvaceti českých pamětníků v Izraeli. Tito lidé byli součástí skupiny 150 židovských dětí z Čech, které společně vycestovaly na podzim 1939 do Dánska, kde se jich ujaly pěstounské rodiny. Děti ve věku 14 – 16 let prožily v Dánsku téměř čtyři roky a doufaly, že se jim podaří odjet do Palestiny. V roce 1940 a 1941 jich tam odjelo zhruba dvacet, ostatní děti v roce 1943 musely z Dánska uprchnout - většina se dostala do Švédska. Od té doby se více než 70 let neviděly.

Pamětníci na setkání v Neve Ilan přijeli z několika zemí - například z Kanady, Jihoafrické republiky, Spojených států, Anglie. Na akci dorazili nejen pamětníci, ale také jejich děti a vnoučata. Pro řadu těchto mladých lidí to bylo vůbec poprvé, kdy se dozvěděli o tom, že mají české kořeny.

Setkání organizované badatelkou Vojenského historického ústavu Praha a zástupkyní občanského sdružení Češi v zahraničí Juditou Matyášovou se zúčastnila také skupina odborníků z Památníku Yad Vashem a zástupci českého, dánského a švédského velvyslanectví. Celou akci dokumentoval filmový štáb.

Datum setkání 28. října nebylo zvoleno náhodou. Den, kdy byla vyhlášena Československá republika, byl dnem, který pro tyto pamětníky znamenal mnoho. Ačkoli dnes žijí daleko od svého českého domova, nikdy na něj nezapomněli. Jsou hrdí na to, odkud pocházejí a stále mluví velmi dobře česky a vztah k českému národu předávají i svým rodinám.

Celý příběh se podařilo objevit díky jediné fotografii, kterou Matyášová publikovala u svého článku v Lidových novinách v říjnu 2010. Od roku 2011 Matyášová spolu s kolegy z občanského sdružení Češi v zahraničí mapuje osudy 150 „dětí“ po celém světě. Příběh této skupiny nebyl doposud nikdy historicky ani publicisticky podrobně zmapován. V dubnu 2012 představila výsledky bádání v Památníku holokaustu Yad Vashem v Jeruzalémě, o pátrání publikovala řadu článků v českém i zahraničním tisku. Po přednášce v Yad Vashem se uskutečnilo první setkání tří „dětí“.

„Příběh této skupiny může být inspirací pro nás i pro další generace,“ říká Judita Matyášová. „Odehrává se za války, ale pokračuje až do dnešních dnů. Je o rodičích, kteří se nebáli své děti poslat do zahraničí a o solidaritě dánských a švédských rodin, které českým dětem nezištně pomohly. Je také příběhem o přátelství, které přetrvalo desítky let. Na rozdíl od „Wintonových dětí“, jež dohromady svedla několikahodinová cesta do Anglie, tato skandinávská skupina spolu strávila mnohem více času. Tito lidé prožili téměř čtyři roky v Dánsku a vnímali se jako jedna velká rodina. Sdíleli starosti i radosti ve věku, který člověka formuje na celý život. Když se nyní znovu setkávají, mohou vzpomínat na společné chvíle.“

Příběh pátrání po osudech dětí vyjde také jako knižní publikace v roce 2013, v nakladatelství Mladá fronta. Jednotlivé příběhy budou představeny v dokumentárním filmu, který natáčí filmová společnost Hypermarket Film. Režie se ujal slovenský dokumentarista Peter Kerekes. Projekt bude představen také na putovní výstavě určené pro nejširší veřejnost. Do projektu se zapojují i české, švédské a dánské školy.