Summit NATO schválil projekt mnohonárodního centra pro letecký výcvik

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Summit NATO v Chicagu schválil v rámci alianční iniciativy ke sdílení schopností takzvané Smart Defence také projekt na vytvoření Mnohonárodního centra pro letecký výcvik (Multinational Aviation Training Centre – MATC), jenž předložila Česká republika, která jej bude také v roli vedoucí země v nejbližších letech dále rozvíjet.

„Jsem rád, že rozhodnutí chicagského summitu potvrdilo postavení České republiky jako země, která se v oblasti rozvoje schopností vrtulníkového letectva dlouhodobě aktivně angažuje,“ zhodnotil výsledek ministr obrany Alexandr Vondra.

Tuto pozici ČR dokládá například skutečnost, že je od roku 2009 vedoucí zemí v rámci alianční iniciativy HIP HTF (HIP Helicopter Task Force) a od léta loňského roku převzala také roli administrátora a předsednické země v další mezinárodní iniciativě, kterou je „svěřenecký fond“ (Trust Fund) MHI (Multinational Helicopter Initiative). ČR se také významně podílí na výcviku personálu afghánského vrtulníkového letectva a amerických leteckých instruktorů, v současné době se připravuje také opětovné nasazení tří českých vrtulníků Mi-171Š do operace ISAF v Afghánistánu.

TZ – Summit NATO schválil koncept mnohonárodního centra pro letecký výcvik

„Principem projektu MATC není vytvoření výcvikového centra v jediné lokalitě, ale společné využití stávajících výcvikových kapacit v účastnických zemích,“ uvedl první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý.

Na konceptu projektu MATC pracují odborníci Ministerstva obrany a specialisté Armády ČR. Rozhodnutí summitu v Chicagu nyní vytvořilo podmínky k intenzivnímu jednání se zeměmi, které by se projektu mohly zapojit. Zájem již deklarovaly Chorvatsko, USA a Slovensko, dalšími případnými účastníky by se mohly stát Maďarsko, Litva, Lotyšsko či další země. V nadcházejících měsících vznikne mezinárodní projektový tým složený ze zástupců zemí, které se chtějí do projektu zapojit. Ten začne v průběhu roku 2013 připravovat převedení konceptu do reálného života.

Výchozí platformou MATC by měly být vrtulníky typu Mi. Při výstavbě MATC budou využívány existující kapacity a programy pro zajištění teoretického a praktického výcviku pilotů a dalšího létajícího i pozemního personálu z aliančních i partnerských zemí, od základního, přes pokračovací až k bojovému. Základním posláním MATC bude efektivní dělba práce, projekt předpokládá vznik mnohonárodně financované iniciativy využívající expertní znalosti a zkušenosti zúčastněných zemí s cílem sjednotit výcvik a vzdělávání pilotů vrtulníků a podpůrného personálu. Fungování mnohonárodního centra by nemělo představovat žádné dodatečné výdaje pro český armádní rozpočet.

Konkrétním ukázkou praktické spolupráce v rámci budoucího MATC je probíhající výcvikový program pod názvem Air Advisor Team (AAT) Pre-deployment Training pro letové osádky a pozemní specialisty českých a chorvatských vzdušných sil, kteří v jeho průběhu absolvují standardizační přípravu na plnění úkolů vrtulníkových instruktorů v misi ISAF v Afghánistánu. Dvouletý program se skládá ze šesti kurzů, z nichž každý je rozdělen na dvě části. První blok v délce jednoho týdne probíhá na trenažéru (tzv. simulátor letových postupů) v ČR. Na něj navazuje cca třítýdenní praktický letecký výcvik v chorvatském Zadaru. Výcvikový program je zaměřen zejména na standardizaci operačních postupů pro používání vrtulníků Mi-17/171 a sjednocení způsobů provádění instruktáže pro příslušníky afghánských vzdušných sil.