Studenti vojenské školy si vyměňovali zkušenosti s maďarskými vrstevníky

Autor: Lucie Vašáková

Čtyři vojáci a 24 žáků Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové se v minulém týdnu zúčastnilo výměnného pobytu na Vojenské střední škole Károlye Kratochvíla v maďarském Debrecínu. Vrcholem návštěvy, v rámci které nechyběla prohlídka historických pamětihodností, bylo přijetí na tamním ministerstvu obrany.

Týden v Debrecínu

Studenty na ministerstvu přišel pozdravit plukovník Papp, ředitel odboru koordinace společenských vztahů, který několikrát zdůraznil, že ho těší mezinárodní spolupráce vojenských škol. V Debrecínu se žáci také blíže seznámili s místními studenty a zapojili se mimo jiné i do života školy. Společných aktivit tak bylo mnoho. Zahrnovaly jak prohlídku areálu školy, sportovní aktivity, tak i soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky.

Za zmínku stojí návštěva 5. brigády Istvána Bocskayho, kde studenty přijal zástupce velitele brigády, a beseda s velitelem 25. průzkumného praporu se statickou ukázkou techniky a výzbroje, kterou brigáda maďarské armády používá.

Pietní akt za padlé vojáky

Nezapomenutelným zážitkem byla pro mnohé i návštěva místního vojenského hřbitova, kde je pochována řada českých vojáků, kteří padli ve válce. Při této příležitosti se zde uskutečnil pietní akt a čeští studenti za pomoci maďarských přátel zrenovovali hroby a náhrobky padlých.

„Žákům týdenní pobyt pomohl ke zdokonalení jejich anglického jazyka. Pro školu to pak znamená výrazný dopad v prohloubení spolupráce obou škol a velmi mě těší, že budeme pokračovat na jaře příští roku, kdy naopak studenti a vojáci z Debrecínu přijedou do Moravské Třebové,“ konstatoval náčelník štábu podplukovník Viliam Beke.