Státy EU prohlubují obrannou spolupráci

Autor: Odbor komunikace MO

Martin Stropnický se dnes v Bruselu zúčastnil společného zasedání ministrů obrany a zahraničí zemí EU. Dopoledne jednal s kolegy z V4 o vzájemné spolupráci a poté s Lubomírem Zaorálkem za ČR podepsali přistoupení k programu trvalé strukturované spolupráce (PESCO).

MO na zasedání rady pro zahr.vztahy EU

K PESCO se dnes připojilo 23 zemí Unie, které chtějí převzít větší díl odpovědnosti v této oblasti. Cílem PESCO, které bude spuštěno v prosinci, je zajistit lepší koordinaci a spolupráci v obranných investicích, vojenských schopnostech, ale i při konkrétních vojenských misích.
 
„Základním pilířem evropské bezpečnosti je a zůstane NATO, Evropská unie by měla začít hrát větší roli zejména v boji s terorismem a nelegální migrací. Jsme připraveni se aktivně zapojit do několika společných programů, například při rozvoji výcvikových misí," uvedl Martin Stropnický. 
 
V rámci dopoledního bruselského programu jednali ministři obrany V4. Shodli se na nutnosti spolupráce například v kybernetické bezpečnosti, nebo při výstavbě společné Battlegroup EU v roce 2019. Do té by měla ČR přispět cca 400 vojáky.