Stanovisko ministra obrany Alexandra Vondry k návrhu zákona o rozpočtovém určení daní

V reakci na obsah reportáže Jakuba Kalenského, kterou dne 12. září 2011 odvysílala Česká televize v pořadu UDÁLOSTI, uveřejňujeme stanovisko ministra obrany Alexandra Vondry k návrhu zákona o rozpočtovém určení daní:

Důrazně se ohrazuji proti spekulacím, že bych chtěl tlačit na slučování obcí. Nikdy jsem nic podobného neřekl a ani neprosazoval. Na setkání se starosty malých obcí na Litoměřicku, které se konalo ve Velkých Žernosekách, jsem naopak zdůrazňoval, že ke slučování nikdo nikoho nutit nebude. To lze ostatně dohledat i v tiskové zprávě, která byla tentýž den vydána.

Již v roce 2007 jsem se aktivně podílel na novele zákona o rozpočtovém určení daní, která navýšila rozpočet nejmenších obcí. Dalším důležitým krokem, který jsem prosazoval, byla změna pravidel, díky nimž mohly z Programu rozvoje venkova čerpat finance i menší obce.

Podporuji změnu zákona o rozpočtovém určení daní, v souladu s Programovým prohlášení vlády. Trvám však na tom, že proti sobě nesmíme stavět zájmy malých obcí a velkých měst. Toto téma by nemělo rozdělovat naši společnost. Jednáme o systémovém a pro všechny přijatelném řešení. Dodatečné peníze je možné najít zahrnutím spotřebních daní do koše sdílených daní, které plynou i ve prospěch obcí nebo například dalším krácením dotací. V tomto případě je ovšem třeba vědět, jakých dotačních titulů by se změna měla dotknout. Skutečnost, že by byly kráceny například jen dotace ministerstva životního prostředí nebo zemědělství, by totiž malým obcím, které jich v hojné míře využívají, mohla spíše uškodit ve srovnání se středními a velkými městy.

Pokud jde o připomínkové řízení v rámci legislativního procesu na úrovni vlády: rozumím připomínkám mých úředníků a poradců, kteří v době, kdy se obrací každá koruna, poukázali na absenci údajů týkajících se specifikace celostátních dotačních titulů, ze kterých má být posílena příjmová základna obcí. Jako rozpočtově zodpovědná vláda musíme opatrně hodnotit jakékoliv prohlubování deficitu veřejných financí.

Připomínka, která se týkala malých obcí a která zřejmě uvedla některé zástupce starostů v omyl, zněla – „zvážit návrh rozsahu“ a měla být impulsem k hlubší analýze efektivnosti stávajícího systému, případně k provedení mezinárodního srovnání. Vykládat si tuto větu tak, že volám po slučování obcí, je nesmysl. To však nic nemění na tom, že případná změna rozpočtového určení daní musí být pečlivě promyšlená a prodiskutovaná a nesmí ve výsledku vést k tomu, aby se velká města a malé obce postavili proti sobě.


Alexandr VONDRA