Štábní kapitán Václav Morávek je vzorem příslušníků aktivní zálohy

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

Štábní kapitán Václav Morávek je stále velkým vzorem a patronem pro všechny příslušníky aktivní zálohy. Činy a odkaz tohoto hrdiny druhoválečného odboje, který byl povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála, se pravidelně připomínají na mnoha pietních setkáních. Jedno takové se na jeho počest uskutečnilo v pondělí 11. září v rodném Kolíně.

Při této příležitosti ocenil zástupce ředitele sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Ladislav Košner v obřadní síni městské radnice vybrané příslušníky aktivní zálohy a vojáky z povolání.

Za celoživotní přínos v rozvoji aktivní zálohy byl vyznamenán Čestným odznakem Armády České republiky Za zásluhy III. stupně podplukovník Jaroslav Bartušek. Ostatní ocenění obdrželi jako výraz poděkování za dosažení výjimečných výsledků při výstavbě, řízení a plnění úkolů aktivní zálohy čestné odznaky, pamětní medaile a stužky štábního kapitána Václava Morávka.

„Aktivní záloha jako nedílná součást armády má dnes skutečně široké uplatnění a její význam stoupá, stejně jako počet zájemců o tuto formu vojenské přípravy. Počet příslušníků zařazených do AZ je k dnešnímu dni 2054, z toho je 135 žen,“ shrnul ve svém projevu generál Ladislav Košner význam aktivní zálohy a zájem uchazečů o službu. Zdůraznil, že si velice váží občanů, kteří se rozhodli vzít na sebe dobrovolně závazek, jenž zásadně ovlivňuje jejich profesní a osobní život.

113. výročí narození

Po slavnostním ceremoniálu se sešli hosté v čele s náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Danielem Koštovalem a zástupcem náčelníka Generálního štábu - ředitelem Společného operačního centra MO generálmajorem Jiřím Vernerem na pietním aktu u pamětní desky na budově Obchodní akademie v Kolíně, aby si připomněli 113. výročí narození štábního kapitána Václava Morávka.

Generál Jiří Verner během svého vystoupení zmínil, že se musíme hlásit k  tradicím naší armády a připomínat si významné postavy našich dějin. Takovou personou bezesporu byla osobnost Václava Morávka, který se zapojil do činnosti protinacistické odbojové skupiny. 

Po akci v Kolíně položili hosté kytice a věnce také u lošanského památníku, kde zavzpomínali na Morávkova spolubojovníka protinacistického odboje Tři králové podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, který se narodil před 121 lety. Obě pietní setkání zorganizovala Společnost Václava Morávka.


Protinacistický odboj - Tři králové
  • Byla zpravodajsko-sabotážní skupina Obrany národa tvořená podplukovníkem Josefem Balabánem, podplukovníkem Josefem Mašínem a štábním kapitánem Václavem Morávkem.
  • Skupina se zaměřovala na sběr zpravodajských informací, přípravu a provádění sabotážních a diverzních akcí. Zároveň se podílela na udržování spojení s československou exilovou reprezentací.
  • Skupina se v rámci vznikající Obrany národa začala formovat krátce po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939. Od léta potom pracovala již ve složení Balabán, Mašín, Morávek. S touto skupinou dále spolupracoval radiotelegrafista četař František Peltán (někdy označovaný jako čtvrtý ze Tří králů).