Spolky představily své náměty, jak zlepšit brannou připravenost občanů

Autor: Viktor Meca

V budově ministerstva obrany dnes proběhl kulatý stůl s 23 spolky a zástupci ministerstev vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí nad připravovaným návrhem věcného záměru zákona o branných spolcích.

„Chceme podporovat zájmy a aktivity obyvatel a současné tím zvýšit naši obranyschopnost. Neradi bychom zákon připravovali za zavřenými dveřmi, zajímají nás názory veřejnosti. Proto dnešní kulatý stůl, proto diskusní skupina na našem Facebooku, která má za dva týdny existence už více než 500 členů,“ vzkázal zástupcům spolků ministr obrany Martin Stropnický, který se kulatého stolu nemohl zúčastnit kvůli jednání Poslanecké sněmovny.

Na jednání jej tak zastupovala náměstkyně pro řízení sekce právní Alena Netolická. Za Armádu ČR hovořil zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Jaroslav Kocián a podplukovník Otakar Foltýn.

„Návrh věcného návrhu zákona je podřízen primárně principu dobrovolnosti. Návrhem koncipovaná nabídka podpory činnosti obcím, krajům, spolkům, církvím nebo náboženským společnostem, popřípadě dalším právnickým osobám je využitelná na základě rozhodnutí těchto subjektů. Veškeré aktivity pak budou realizovány mimo výkon branné povinnosti, i když připravenost občanů k obraně republiky má být cíleně využívána především v období vyhlášení ohrožení státu nebo válečného stavu. Nabyté dovednost jsou však využitelné i v běžném civilním životě,“ nastínila smysl připravované legislativy náměstkyně Netolická.

Využít zkušenosti a dovednosti spolků

Celou diskusi následně moderoval ředitel odboru legislativy a práva Gorazd Richter. Ten ve svém úvodním proslovu představil nejen hlavní cíle připravovaného věcného návrhu zákona, ale také proč je důležitá spolupráce se spolky. „Chtěli bychom využít znalostí a dovedností právě vás spolků. Ať už to bude pro nějaké společné plnění úkolů s armádou, nebo využití vašich dovedností na lokální úrovni ve spolupráci s obcemi. To vaše know-how je plně využitelné pro obranu státu, zvláště v mimořádných situacích.“

Zástupci spolků, kteří přijali pozvání ke kulatému stolu, iniciativu ministerstva obrany vítají. Byly mezi nimi sportovní, potápěčské, kynologické, turistické svazy, aerokluby či zastřešující organizace pracující s dětmi a mládeží. Nechyběly ani některé spolky, které s resortem obrany již tradičně spolupracují, jako Svaz vojáků v záloze, Sdružení válečných veteránů a Československá obec legionářská. Ty by společně např. s Českou obcí sokolskou uvítaly, aby se podpořila výchova mladé generace k vlastenectví a morálním hodnotám.

Vedle zapojování branných aktivit, dovedností při zvládání krizových situací či poskytování první pomoci do činnosti spolků se diskutovalo také o otázce držení zbraní či pořádání střeleckých soutěží ve vztahu k zajišťování obrany státu.

Diskuse bude pokračovat

„My se na těchto projektech chceme podílet. Máme zkušenost s přípravou občanů k obraně státu, chodíme do škol za dětmi. My máme na čem stavět. Ta nabídka ze strany vojáků je velice vážná. Můžeme nabídnout své zkušenosti, instruktory vám spolkům a v řadě vašich projektů pomoci,“ uvedl během debaty generálmajor Kocián.            

Diskuse se spolky a veřejností nad věcným návrhem zákona o branných spolcích bude pokračovat. A to mimo jiné na diskusní skupině Branné spolky na facebookovém profilu Ministerstva obrany, která začala již 14. června. Dále je možné posílat podněty na e-mail vecnyzamer@email.cz či písemně na adresu ministerstva.