Soutěž na pušky: uspěje nejvýhodnější nabídka

Autor: Jiří Sezemský, vedoucí poradce MO

V souvislosti s článkem „Miliardové soutěže...“ (HN, 21. 12. 2009) lze uvést, že požadavek na vyzbrojení puškami z důvodu potřeby obnovení techniky vznesla Armáda ČR. Ministerstvo obrany vypsalo v souladu se zákonnými předpisy otevřené výběrové řízení, mj. právě i proto, aby se předešlo veškerým pochybnostem o tomto procesu. Do něj se mohl v dané lhůtě přihlásit kdokoli a nikdo nemůže být předem diskriminován. Kritéria výběrového řízení, na základě kterých bude komise rozhodovat, jsou přesně vymezena. Pro výsledné posuzování bude rozhodující výhradně cena, celková výhodnost dodávky z hlediska potřeb Armády ČR a splnění zákonných podmínek. Jiná kritéria neexistují a lze je zcela vyloučit. Veškeré spekulace tohoto typu ministerstvo obrany důrazně odmítá jako neopodstatněné. Ministr obrany do procesu výběrového řízení nevstupoval, nevstupuje a nebude vstupovat. Vedení ministerstva obrany bude jednat na základě doporučení komise, jejíž rozhodování bude naprosto transparentní, a lze garantovat, že zvítězí nejvýhodnější nabídka.

V průběhu výběrového řízení ministerstvo obrany nemůže poskytovat další informace o nabídkách. Porušilo by tím pravidla výběrového řízení, byla by hrubě narušena regulérnost soutěže a nelze připustit, aby byla zároveň narušena objektivita při následném rozhodování. Po ukončení výběrového řízení bude s jeho výsledky veřejnost neprodleně seznámena. Veškeré vnější pokusy zasahovat do probíhajícího řízení, a ovlivňovat tak rozhodování, považuje ministerstvo obrany za zcela nepřijatelné.