Smlouva na pořízení 90 kusů lehkých obrněných vozidel podepsána

Autor: tisková a informační služba MO

V pátek 18. prosince 2009 byla na Ministerstvu obrany ČR podepsána smlouva na pořízení 90 kusů lehkých obrněných vozidel typu IVECO M65E 19 WM 4x4 pro Armádu ČR.

Za Ministerstvo obrany dokument podepsal ředitel sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR Jiří Staněk, za dodavatele, kterým je společnost PRAGA – Export s.r.o., její jednatel Jiří Lojan. Vláda ČR byla o uzavření smlouvy informována na svém jednání dne 14. prosince 2009.

Osvědčená vozidla pro všestranné využití

Lehkými obrněnými vozidly budou vybaveny lehké motorizované jednotky, které jsou určeny především k boji s živou silou nepřítele, lehce obrněnou technikou, k ničení nepancéřovaných vozidel a jiných lehce opevněných objektů nepřítele, k boji s terorismem, zločinností a k účinné preventivní činnosti při působení v zahraničních misích, při plnění úkolů mírových a humanitárních operací v rámci operací na území České republiky a k plnění mezinárodních smluvních závazků o společné obraně proti napadení i mimo vlastní území.

Lehká obrněná vozidla se pořizují za část původně plánovaných kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů typu Pandur II 8x8 a doplní tak požadované počty kolových obrněných vozidel u mechanizovaných brigád. Dále tato vozidla budou použita pro vybavení lehkých motorizovaných jednotek a výstavbu společné česko-slovenské jednotky Battle Group.

Celková výše zakázky na pořízení lehkých obrněných vozidel bojových a podpůrných včetně logistického zabezpečení a munice činí 3,620 miliardy Kč včetně DPH. Smlouva počítá s dodávkou 72 kusů lehkých obrněných vozidel bojových na podvozku IVECO M65E19WM 4x4 se zbraňovou stanicí PROTECTOR M151 A2 s 12,7 mm těžkým kulometem, 7 kusů lehkých obrněných vozidel bojových velitelských na podvozku IVECO M65E19WM 4x4 se zbraňovou stanicí PROTECTOR M151 A2 s 12,7 mm těžkým kulometem a 11 kusů lehkých obrněných vozidel bojové podpory na podvozku IVECO M65E19WM 4x4 se zbraňovou stanicí ZSRD-07 a kulometem ráže 7,62 mm.

Součástí smlouvy je i dodávka bezprostředně souvisejících dílenských prostředků, náhradních dílů, munice a školení. Dodávky vozidel, včetně prostředků logistického zabezpečení, se uskuteční v letech 2010 – 2013.

Spolupráce české a slovenské armády

Na základě uzavřeného „Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o společném pořízení lehkých obrněných vozidel“ se při pořizování lehkých obrněných vozidel jedná o společný postup s Ozbrojenými silami Slovenské republiky.

V rámci jednání o společném postupu pro pořízení lehkých obrněných vozidel bylo zvoleno pro 11 kusů vozidel modifikace podpůrné vozidlo s kulometem ráže 7,62 mm pro AČR řešení zbraňové stanice ZSRD-07, která byla vyvinuta v česko-slovenské kooperaci, a to společnostmi VOP-026 Šternberk, s.p., a EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, přičemž finálním dodavatelem této zbraňové stanice bude VOP-026 Šternberk, s.p., pro AČR a EVPÚ, a.s., Nová Dubnica pro Ozbrojené síly Slovenské republiky.

Toto špičkové zařízení lze považovat za milník ve vzájemné spolupráci mezi českou a slovenskou stranou. Zvolené řešení umožní jednotnou logistiku ve vztahu na zbraňovou stanici pro obě armády.

Významný přínos pro český průmysl

Zároveň tímto řešením bude umožněno zapojení českého subjektu, tzn. VOP-026 Šternberk, s.p., do projektu přezbrojení lehkých obrněných vozidel pro potřeby Ozbrojených sil Slovenské republiky, neboť tento podnik dodává pro uvedenou zbraňovou stanici řídící systém, úplný senzorový kontejner a kompletní pracoviště operátora, což jsou vysoce sofistikované produkty s velkou přidanou hodnotou.

Současně s podpisem smlouvy na pořízení lehkých obrněných vozidel byla mezi smluvními stranami podepsána Dohoda o realizaci programu průmyslové spolupráce (offsetová dohoda). Celková hodnota offsetového programu činí 100 % celkové ceny zakázky bez DPH, tj. 3,017 mld. Kč. Z toho 20 % (0,603 mld.) Kč budou představovat tzv. přímé offsety, které mimo jiné významně přispějí k zachování strategické výrobní kapacity  a pracovních míst ve vojenských opravárenských podnicích.

Stěžejní bude role Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s.p., kde bude probíhat finální kompletace všech 90 kusů vozidel.