Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Za současnost děkujeme vojákům, kteří za cenu obětí přinesli svobodu do naší vlasti

Za současnost děkujeme vojákům, kteří za cenu obětí přinesli svobodu do naší vlasti

3.11.2017 • V pátek 3. listopadu se v hlavním sále Ministerstva obrany ČR uskutečnilo tradiční setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti 73. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu.

Brigádní generál Miloslav Masopust předal Petru Valocsaiovi Pamětní medaili ČsOL III. stupně, kterou mu předsednictvo Československé obce legionářské udělilo za zásluhy o šíření legionářských tradic
Brigádní generál Miloslav Masopust předal Petru Valocsaiovi Pamětní medaili ČsOL III. stupně, kterou mu předsednictvo Československé obce legionářské udělilo za zásluhy o šíření legionářských tradic

Vzpomínkové setkání připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Spolu s pamětníky a veterány 2. světové války se akce zúčastnili velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss, místopředseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Patrik Kunčar, zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián a další hosté.

V úvodním slově velvyslanec Peter Weiss připomněl, že za současnost děkujeme statečným vojákům, kteří za cenu velkých obětí přinesli svobodu do naší vlasti. Našli odvahu, aby se zbraní v ruce bojovali v době 2. světové války proti nenáviděnému nepříteli. Hovořil o vzájemném soužití Čechů a Slováků i letech vynikající spolupráce poté, co se rozdělili ve dva samostatné státy. Zdůraznil, že v příštím roce, kdy uplyne sto let od vzniku samostatného Československého státu, se v Praze a poté v Martině uskuteční vojenské přehlídky.

V bojích o Kyjev velel generál Svoboda

Generálmajor Jaroslav Kocián hodnotil bojové vystoupení Čechoslováků v nelehkých bojích o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu. Připomněl tři hrdiny, kteří se výrazně vyznamenali v bojích o Kyjev – tankisty a pozdější generály Josefa Buršíka, Richarda Tesaříka a samopalníka Antonína Sochora.

Zmínil také bojové vystoupení československého armádního sboru, kterému v bojích o Kyjev velel generál Ludvík Svoboda.

„Čechoslováci šli v hlavním směru útoku a jako první dosáhli pravého břehu Dněpru, odkud zahájili osvobozování metropole. V poledních hodinách 6. listopadu byl Kyjev volný. Výrazný podíl na této skutečnosti měli právě českoslovenští vojáci vedeni touhou a odhodláním porazit nenáviděného nepřítele,“ uvedl generál Kocián. Dodal, že současná profesionální Armáda České republiky se hlásí k tradicím vojenské historie. „Jsme hrdi na statečnost a odvahu těch, kteří dokázali obětovat své životy za prosazení demokracie a svobody naší vlasti,“ konstatoval na závěr.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
  • Čestné předsednictvo slavnostního shromáždění přichází do hlavního sálu Ministerstva obrany ČR Čestné předsednictvo slavnostního shromáždění přichází do hlavního sálu Ministerstva obrany ČR Čestné předsednictvo…
  • Slavnostní shromáždění zahájil a řídil tajemník Československé obce legionářské Jiří Filip Slavnostní shromáždění zahájil a řídil tajemník Československé obce legionářské Jiří Filip Slavnostní shromáždění…
  • Ze zahájení slavnostního shromáždění - přinesení státní vlajky Čestnou stráží AČR Ze zahájení slavnostního shromáždění - přinesení státní vlajky Čestnou stráží AČR Ze zahájení slavnostního…
  • Účastníci slavnostního shromáždění k 73. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu Účastníci slavnostního shromáždění k 73. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu Účastníci slavnostního…
  • Na slavnostním shromáždění nechyběli ani studenti a žáci z Moravské Třebové Na slavnostním shromáždění nechyběli ani studenti a žáci z Moravské Třebové Na slavnostním shromáždění…
  • Čestné předsednictvo slavnostního shromáždění Čestné předsednictvo slavnostního shromáždění Čestné předsednictvo…
  • Velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss při úvodním projevu Velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss při úvodním projevu Velvyslanec Slovenské republiky v…
  • Místopředseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Patrik Kunčar vyjádřil úctu těm, kteří ve 2. světové válce položili své životy Místopředseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Patrik Kunčar vyjádřil úctu těm, kteří ve 2. světové válce položili své životy Místopředseda senátního Výboru…
  • Zástupce náčelníka GŠ AČR generálmajor Jaroslav Kocián v závěrečném projevu poděkoval veteránům 2. světové války za jejich odvahu a statečnost Zástupce náčelníka GŠ AČR generálmajor Jaroslav Kocián v závěrečném projevu poděkoval veteránům 2. světové války za jejich odvahu a statečnost Zástupce náčelníka GŠ AČR…
  • Brigádní generál Miloslav Masopust předal Petru Valocsaiovi Pamětní medaili ČsOL III. stupně, kterou mu předsednictvo Československé obce legionářské udělilo za zásluhy o šíření legionářských tradic Brigádní generál Miloslav Masopust předal Petru Valocsaiovi Pamětní medaili ČsOL III. stupně, kterou mu předsednictvo Československé obce legionářské udělilo za zásluhy o šíření legionářských tradic Brigádní generál Miloslav…

Autor: Miroslav Šindelář