Sharp Lynx střílí přesně

Autor: npor. Petr Šochman

Příslušníci Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO strávili dnešní dopoledne na střelnici v Dobroticích. Plnili jeden z důležitých úkolů cvičení Sharp Lynx 2014.

„Střelby jsou povinnou a velmi sledovanou součástí každého cvičení praporu s vyvedením,“ říká náčelník oddělení přípravy – Odborné školy Vojenské policie podplukovník Libor Daněk, který se svými podřízenými střeleckou soutěž připravil. „Bezchybné ovládání zbraní je jednou ze základních podmínek pro výkon služby,“ dodává.

Střelecká část cvičení Sharp Lynx 2014 prověřila nejen české vojenské policisty, ale i příslušníky Aktivní zálohy VP, jak umějí ovládat jejich hlavní zbraň - pistoli. U aktivních vojenských policistů je to Glock 17, u záložáků CZ 75 BD. Formou soutěže řešili cvičící dvě střelecké situace. Tou první byla střelba obouruč na vzdálenost 25 metrů, druhou pak střelba silnější a slabší rukou. „Smyslem této úlohy bylo prověřit schopnost používat zbraň i v případě, že silnější ruka je kvůli zranění nepohyblivá,“ vysvětlil Daněk. V soutěži jednotlivců zvítězil kapitán Jaroslav Slánčik ze slovenské Vojenské policie, který ve struktuře mnohonárodního praporu zastává funkci zástupce velitele.

Poté – už v podmínkách synteticko-dynamického bojiště Centra simulačních a trenažérových technologií – musel prapor zareagovat na dopravní nehodu při přesunu v konvoji. Bdělí rozhodčí hodnotili informační tok, zejména směrem do a z taktického operačního centra, které je umístěno na předsunuté operační základně „Eagle“, která je umístěna ve výcvikovém prostoru.

Sharp Lynx 2014 se zítra překlopí do své hlavní části. Vydáním prvního rozkazu začne operace Rigorous Blade, při níž prapor nejdříve izoluje určité území ve fiktivním Tribunadu a pak zahájí prohledávací operaci s cílem vyčistit izolované území od vzbouřenců a zbraní.