Seniorní skupina zemí V4 v Maďarsku projednala aktuální otázky NATO a EU

Autor: Simona Bučilová Altschulová, SOPS MO

V maďarském Székesfehérváru se tento týden uskutečnilo první jednání Seniorní skupiny zemí V4 v rámci maďarského předsednictví (2017/2018), na kterém Českou republiku zastupoval náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský.

Seniorní skupina zemí V4 v Maďarsku projednala aktuální otázky NATO a EU

Seniorní skupina projednala aktuální otázky NATO, EU a regionální spolupráci v rámci V4. Vedle diskuse k účasti v posílené předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí a zhodnocení dosavadního pokroku pří výstavbě společné V4 bojové skupiny EU (2019) byla značná část jednání věnována diskusi o Stálé strukturované spolupráci EU (PESCO), jejíž aktivace je nyní v Evropské unii připravována.

Země si vyměnily národní pohledy na posilování evropské obranné spolupráce a v tomto kontextu i možnosti pro posílení V4 spolupráce. Na závěr jednání Seniorní skupina schválila doporučení a úkoly k dalším krokům při rozvíjení vzájemné spolupráce v následujících měsících. Na toto jednání naváže 13. listopadu jednání ministrů obrany V4.