Senátoři jednohlasně schválili novelu zákona o válečných veteránech

Autor: (oha)

Podle ministra obrany Martina Stropnického má novela mimo jiné přispět k tomu, aby zůstal zachován vysoký morální kredit statusu válečného veterána. Předloha nyní míří na podpis k prezidentu republiky.

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů je zajistit spravedlivé a rovné postavení válečných veteránů, odstranit diskriminaci spočívající v odlišné délce nezbytného výkonu služby či účasti v misi a v segregaci civilních státních zaměstnanců. „Dále sjednotit podmínky pro získání statusu válečného veterána tak, aby byl zachován jeho vysoký morální kredit,“ uvedl ministr s tím, že bude sice nastaven přísnější systém, avšak systém spravedlivější a jednotný.

Novela také rozšíří okruh oprávněných osob – zatímco dřív šlo pouze o příslušníky ozbrojených sil ve smyslu zákona o ozbrojených silách ČR a Policie ČR, status válečného veterány by nyní mohli získat i příslušníci jiných bezpečnostních sborů nebo civilní osoby vyslané do jednotlivých misí (například civilní mise Rady EU nebo pozorovatelské mise), kteří jsou v místech vyslání vystaveni reálnému nebezpečí újmy na zdraví nebo ohrožení či ztráty života. „Civilní osoby jsou vystaveny obdobnému nebezpečí ohrožení či ztráty života jako příslušníci ozbrojených sil a stávající právní úprava však tuto skutečnost nereflektuje,“ konstatoval Martin Stropnický.

Zásadní změny, které novela přinese, se týkají prodloužení rozhodné doby pro získání postavení válečného veterána. Zpřísnění je podle ministra obrany vedeno snahou odstranit stávající nerovný stav, kdy pro druhoválečné veterány platí podmínka nejméně 90 dnů nepřetržité aktivní odbojové činnosti, zatímco pro novodobé veterány stačilo dosud 30 dnů v místě ozbrojeného konfliktu nebo v mírové operaci. Na postavení veterána by měli mít nárok také ti, kdo stráví v zahraničních operacích s nižší mírou nebezpečnosti a ohrožení celkem nejméně 360 dní.

Nová úprava rovněž zakotví ustanovení, podle něhož by ministerstvo mohlo v určitých případech poskytovat válečnému veteránovi pomoc při začleňování do občanského života a rozšíří okruh osob, které mohou s válečným veteránem čerpat některé benefity. „Dosud to byl pouze manžel, manželka, nově druh, družka, případně registrovaní partneři a registrované partnerky,“ uvedl Stropnický.