Seminář ministerstva představil strukturu a fungování NSPA svým zaměstnancům

Autor: Lubor Koudelka, ředitel odboru řízení a podpory

Ve středu 11. dubna uspořádala sekce vyzbrojování a akvizic pro zaměstnance Ministerstva obrany ČR v Praze odborný seminář, který se týkal problematiky NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Odborný seminář představil strukturu a fungování NSPA

Odborné školení reagovalo na aktuální potřebu akvizičních a projektových pracovníků Ministerstva obrany ČR blíže se seznámit s činností NSPA, osvědčenými postupy Agentury a zkušenostmi jejích zaměstnanců s realizací různých druhů projektů a akvizic od jednoduchých nákupů až po strategické, včetně podpory životního cyklu.

Účastníci semináře byli na úvod podrobně seznámeni se strukturou a fungováním NSPA. Dále se dozvěděli informace o postupech NSPA s důrazem na realizaci a řízení významných projektů – zpracování projektové dokumentace, sledování dodávek a kvality, řízení životního cyklu, jednání s dodavateli či vyhodnocování nabídek.

Odborný seminář představil strukturu a fungování NSPA

Odborným lektorem semináře byl ředitel odboru veřejných zakázek NSPA Patrick Fesquet, který účastníkům předal nejen své odborné zkušenosti z Agentury, ale také zodpověděl jejich četné dotazy z praxe.


  • NSPA je největší agenturou NATO. Řídící vliv v NSPA uplatňují členské státy prostřednictvím řídícího výboru NSPO (NATO Support and Procurement Organisation). Agentura sídlí v Capellenu v Lucembursku.
  • Členy jsou všechny alianční země, přičemž členství vzniká automaticky vstupem do NATO
  • NSPA zajišťuje akvizice a poskytuje efektivní a cenově výhodné logistické služby pro systémy a operace, a to jak v době míru, tak za mimořádných situací a v případě válečných operací kdekoliv, kde to požadují členské státy NATO nebo velitelská struktura NATO.
  • Resort Ministerstva obrany ČR využívá služeb NSPA mimo jiné v oblasti pořizování sofistikované munice.