S vyznamenáními je to jinak

Autor: Jiří Sezemský, vedoucí poradce MO


HN dne 24. listopadu 2009 zveřejnily články autorů Vojtěcha Blažka a Vladimíra Šnídla a komentář Jiřího Leschtiny, vše k tématu předání Záslužných křížů MO při příležitosti Dne veteránů. Zveřejněné informace je třeba uvést na pravou míru.
Jiří Leschtina k vyznamenáním resortu obrany poznamenává, že ministr Barták „filozofii zásluh převrátil vzhůru nohama, hrdiny a vynikající vojáky odbyl méně významnými řády a Záslužný kříž I. - III. stupně připadl politikům“. Skutečnost je ale opačná. „Záslužný kříž ministra obrany ČR“ je udělován od roku 1997. Rozkazem ministryně Parkanové ze 30. 9. 2008 došlo k doplnění vojenských vyznamenání o „Kříž obrany státu ministra obrany ČR“ a „Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR“. Jsou dnes mnohem významnější než Záslužný kříž.

Tvrzení, že ministr vojáky a hrdiny odbyl, zatímco politikům předal nejvyšší resortní vyznamenání, tedy neodpovídá realitě. Záslužný kříž, který obdrželi, je až třetím resortním vyznamenáním, přičemž navíc získali jeho nejnižší III. stupeň. Jedná se o symbolické ocenění práce, které není spojeno s žádnou odměnou. Je udělováno nejen za zásluhy o rozvoj resortu obrany, ale i za významnou spolupráci s resortem.

Ministr si velmi váží veteránů, hrdinů a vojáků. Ke Dni veteránů 11. 11. ocenil Křížem obrany státu a Zlatou lípou desítky osobností, které mj. působily ve 2. odboji, ale i mimo resort v protikomunistickém odboji. Mezi jinými generála Štanderu, plukovníka Vranského, Karla Schwarzenberga, Ivana Medka, Jana Zajíce, Rudolfa Battěka nebo Pavla Pecháčka.

Nižší vyznamenání Záslužný kříž obdrželo v roce 2009 celkem 102 lidí. I v minulosti ho získali nejen vojáci, občanští zaměstnanci, veteráni a odbojáři, ale také sportovci, politici nebo vysocí státní úředníci - a to v době, kdy byl skutečně nejvýznamnějším resortním vyznamenáním.