Rok 1916 – V pasti války, mír v nedohlednu

Autor: Miroslav Šindelář

V úterý 20. září byla v Horní komoře Parlamentu ČR zahájena třetí část z cyklu mezinárodních konferencí s názvem Léta do pole okovaná, které pořádá společně s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Ministerstvo obrany ČR k výročí 1. světové války. Třetí pokračování je věnováno roku 1916.

Jednání konference zaštítili předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a ministr obrany Martin Stropnický, kterého na zahájení zastupovala náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena Netolická.

Úvodní slovo patřilo předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Hamáčkovi a náměstkyni pro řízení sekce právní Ministerstva obrany ČR Aleně Netolické

Úvodní slovo patřilo předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Hamáčkovi a náměstkyni pro řízení sekce právní Ministerstva obrany ČR Aleně Netolické

„Jedním z největších úspěchů této akce je důsledné pokračování konferencí věnovaných každému roku Velké války. Těší mne, že organizátoři skutečně snaží vrátit 1. světovou válku do českých dějin a navíc stále roste podíl zahraničních historiků na tomto cyklu konferencí,“ uvedl předseda Jan Hamáček a dodal, že si velmi cení úsilí pracovníků Vojenského historického ústavu, kteří se podílejí na organizování těchto nevšedních seminářů. „Vytváření historického symbolu současných českých ozbrojených sil na základě činů československých legií a legionářů má samozřejmě svůj smysl,“ dodal předseda Poslanecké sněmovny.

Náměstkyně Alena Netolická v úvodním slově připomněla, že rok 1916 byl třetím rokem války, kterou Evropa do té doby nepoznala. „Po dvou a půl letech bojů slovo mír rezonovalo stále naléhavěji. Jak ale najít cestu z dokonalé pasti války? Byly to armády statisíců obětí, jež paralyzovaly snahy o dosažení mírového řešení. Jednou z cest byl mír kompromisů, mír bez vítězů a poražených. Nikdo však nebyl připraven přijmout takový návrh, který by znehodnotil dosud prolitou krev. Cesta k míru tak měla být trnitá a dlouhá,“ řekla v úvodním slově náměstkyně Alena Netolická a zdůraznila, že: „Tato válka změnila svět a společnost tak zásadně, že je naší povinností ji studovat a připomínat si ji.“

Po oficiálním zahájení se už rozjel dvoudenní maratón přednášek, který je rozdělen do celkem jedenácti diskuzních panelů. Každý z nich vede odborník na danou problematiku válečného roku 1916.

Třetí díl mezinárodních konferencí končí ve čtvrtek 22. září, na kdy je pro její účastníky plánována návštěva Vojenského technického muzea v Lešanech.