Řídící výbor Evropské obranné agentury jednal také o vývoji kybernetické ochrany

Autor: Lubor Koudelka

V Bruselu tento týden zasedal Řídící výbor Evropské obranné agentury, který z pozice předsedajícího řídil náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Daniel Koštoval. Jednání se zúčastnili národní ředitelé pro vyzbrojování zemí Evropské unie (EDA SB NAD). Tento výbor je vrcholným orgánem EDA a je odpovědný za spolupráci ve vyzbrojování v rámci EU.

Řídící výbor Evropské obranné agentury

Mezi hlavní témata jednání patřila problematika směřování budoucího výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické ochrany, role agentury při prosazování zájmů členských zemí při zapojování se do evropského programu pro podporu rozvoje konkurenceschopnosti a inovací (EDIDP), spolupráce s Evropskou Investiční bankou v návaznosti na Společný finanční mechanismus či spolupráce členských zemí na společném řešení projektu vládní satelitní komunikace.

Řídící výbor Evropské obranné agentury

V rámci jednání byla rovněž prezentována podpora agentury ve prospěch malých a středních podniků, problematika letové způsobilosti či aktuální stav projektů Společného evropského nebe a bezpilotních prostředků.

Na okraj jednání bylo podepsáno mezi agenturou a Evropskou investiční bankou Memorandum o porozumění za účelem spolupráce mezi oběma subjekty za účelem možnosti financování výzkumných a vývojových projektů v oblasti duálních technologií, kybernetické bezpečnosti a ochraně civilní infrastruktury.