Rekonstrukci Armádního muzea Žižkov slavnostně zahájili ministr obrany a náčelník Generálního štábu

Autor: Andrej Halada, VHÚ Praha

V pondělí 10. září byla poklepáním na základní kámen slavnostně zahájena rekonstrukce budovy Armádního muzea Žižkov. Významné události se zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Aleš Opata a další významní hosté. Při události bylo použito to samé kladívko, kterým Tomáš Garrigue Masaryk poklepal na základní kámen při zahájení stavby budovy v roce 1928.

Budova Armádního muzea Žižkov se pro veřejnost uzavřela v loňském roce, poté následovaly vyklízecí práce a nyní začíná rekonstrukce samotná. Je to vůbec poprvé, co tento soubor budov postavený na přelomu 20. a 30. let 20. století prochází tak zásadní proměnou.

„Je symbolické, že rekonstrukci Armádního muzea zahajujeme v roce 100. výročí vzniku Československa. O významu instituce svědčí skutečnost, že o činnost Památník odboje a poté Památníku osvobození se živě zajímal a bedlivě ji sledovat prezident republiky T. G. Masaryk, který také osobně slavnostně otevíral 2. července 1932 jeho expozice veřejnosti,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar při příležitosti slavnostního poklepání základního kamene rekonstrukce a dodal: „Pevně věřím, že v plánovaném termínu se nové budovy zaskví v celé své kráse a návštěvníci budou moci obdivovat rozsáhlou interaktivní expozici historie vojenství a české státnosti od středověku až do současnosti. Česká republika tak získá instituci světové úrovně.“

Dokladem stálé podpory Ministerstva obrany, a také nutným předpokladem náročné rekonstrukce, se stalo vybudování velkoryse pojatých a moderně vybavených depozitářů ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. To umožnilo uvolnit prostory v Armádním muzeu, přemístit cenné sbírkové předměty z nevyhovujících prostor a bezpečně je uchovat pro příští generace.

Nové expozice o zahraničních misích

O jedné z významných rolí Vojenského historického ústavu Praha hovořil také náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Aleš Opata: „Rád bych připomněl, že VHÚ Praha se významně podílí na vytváření moderní tradice zahraničních operací AČR. Ve spolupráci se Společným operačním centrem Generálního štábu prosadil standardizovaný operační postup, který stanovil základní úkony pro působení orgánů vojensko-historické služby rezortu ministerstva obrany v zahraničních operacích, a shromažďuje a zpracovává písemné a hmotné předměty a audiovizuální materiály dokumentujících činnost i každodenní život příslušníků AČR. Jsem přesvědčen, že příslušníci Armády České republiky naleznou v nové expozici Armádního muzea Žižkov mnohé podněty a inspiraci pro plnění svých úkolů.“

Základní ideou rekonstrukce Armádního muzea Žižkov je maximální rozšíření výstavní plochy muzea. Toho bude dosaženo především zrušením bývalých depozitářů a jejich nahrazení expozicemi (muzejní sbírky jsou nyní umístěny v nově vybudovaných depozitářích v Lešanech). Výstavní plocha se tím ztrojnásobí, přičemž završení přinese i zastřešení dvorany muzea a vybudování zcela nového vstupu s veškerým návštěvnickým zázemím v suterénu -v místě pod dvoranou.

Komplexní pojetí českých vojenských dějin

Několikanásobné rozšíření plochy muzea umožní dle ředitele Vojenského historického ústavu Praha plukovníka gšt. Aleše Knížka nejen důstojné připomínání všech, kdo bojovali za naši národní samostatnost, ale i komplexní pojetí našich vojenských dějin od středověku až po současné zahraniční mise Armády České republiky.

„Poprvé od roku 2002, kdy došlo ke ztrátě výstavních prostor ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, budou mít návštěvníci možnost spatřit stovky sbírkových předmětů, které nuceně odpočívaly v depozitářích Vojenského historického ústavu Praha. Projekt budoucího Armádního muzea Žižkov velmi uváženě kombinuje konzervativní muzejnictví s moderním pojetím, přičemž hlavní důraz klade na vystavované unikátní předměty, jež doplní audiovizuálními prvky,” popisuje rekonstrukci ředitel VHÚ Praha.

Armádní muzeum Žižkov by mělo být opět otevřeno v roce 2020.