Realita se střežením muničních skladů vypadá jinak, než píší HN

Autor: Jan Pejšek

Kolegium ministerstva obrany včera schválilo dokument, který řeší budoucnost střežení muničních skladů. Dokument doporučuje prodloužit smlouvu s dosavadním dodavatelem Trade Fides. O dalším postupu bude rozhodovat vláda České republiky.

O co v celé záležitosti jde? Resort obrany potřebuje zajistit ostrahu muničních skladů. Za výrazně výhodných finančních podmínek a transparentně. Výsledný návrh řešení tato kritéria splňuje.

Bezpečnost muničních skladů je absolutní prioritou resortu obrany. V době globálních bezpečnostních hrozeb, jakou je například terorismus, nelze ponechat nic náhodě a už vůbec ne skladovaný zbrojní materiál. V 6 objektech se nachází 30 tisíc tun munice a tomu musí odpovídat i zabezpečení objektů. Dosavadní dodavatel je držitelem nutné bezpečnostní prověrky NBÚ, má zkušenost s touto činností a poskytuje komplexní služby 365 dní v roce, 24 hodin denně. A na základě zkušeností Armády ČR, která je uživatelem této služby, po celou dobu odvádí svoji práci řádně a bez připomínek.

Podle dosavadních smluv na střežení 6 muničních skladů z roku 2003 platil resort cca 330 milionů ročně s DPH, nyní (kdy je již splacena velká část počátečních investic dodavatele) by měl platit 185 milionů s DPH. To je téměř o polovinu méně. Pokud by resort střežil sklady vlastními silami bez stávajících technických prostředků, jak radí některá média, stálo by to o stovky milionů více, mimo jiné by musel narůst počet zaměstnanců resortu o 440 lidí. Navíc jen odkup technických prostředků od dodavatele by podle smlouvy z roku 2003 jednorázově stál 370 milionů korun s DPH.

O řešení situace na roky 2013 - 2019 začalo Ministerstvo obrany jednat již na jaře loňského roku za Alexandra Vondry. Vzniklo několik nezávislých auditů a posouzení, které ve výsledku doporučily jako ekonomicky nejvýhodnější stávající řešení, protože jiné technické řešení či zajišťování vlastními silami by bylo finančně mnohem náročnější. Snížení ceny, kterou doporučovalo i šetření KPMG, bylo tedy jednoznačně dosaženo.

Představa, že resort obrany bleskurychle po nástupu Vlastimila Picka do funkce ministra připravil a schválil takto klíčový materiál, je zcela mylná. Jde o standardní proces, který probíhal zhruba rok. V resortu proběhlo připomínkové řízení a kolegium, jehož zasedání bylo plánováno týdny dopředu, bez ohledu na termín jmenování ministra, se shodlo na tom, že navrhovaným způsobem bude bezpečnost muničních skladů zajištěna ekonomicky i věcně nejlépe. Pro vysvětlení je nutné dodat, že kolegium tvoří téměř třicítka vrcholných manažerů resortu. Spolu s audity, které má ministerstvo k dispozici, je celý proces zárukou toho, že vše proběhne maximálně transparentně.