Reakce na negativní stanovisko komise ASAB

Autor: Tiskové oddělení MO

„Problémy jsou od toho, aby se řešily,“ říká ministryně Karla Šlechtová na negativní stanovisko komise ASAB k implementaci izraelských radarů do systémů NATO

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) informoval dne 7. června 2018 Ministerstvo obrany ČR o podrobnostech 45. zasedání bezpečnostního výboru Air and Missile Defence Command and Control Security Acreditation Board (ASAB), zodpovědného za nastavení bezpečnostních pravidel systémů NATO. Zde byl zástupce české strany informován, že podle výboru není přípustné, aby do systému NATO byl zapojen systém, který nepochází z členské země NATO. A to kvůli případným bezpečnostním rizikům, která s sebou nesou necertifikované softwarové systémy.

Toto vyjádření se týká zejména záměru koupit 8 radarových kompletů izraelského systému MADR od firmy ELTA Systems Ltd. a plánu jejich integrace do roku 2020 do obrany vzdušného prostoru České republiky.

Protože se ale jedná o obecnější integrační problém, který řeší více členských států NATO, byl předsedou komise, panem Michaelem Bauerem, NCIA Air and Missile Defence C2, ASAB Chairman, uložen úkol zjistit a stanovit postup, jak v těchto případech postupovat dál. Státy NATO totiž ne vždy kupují výzbroj z vlastní produkce.

„Problémy jsou od toho, aby se řešily,“ reagovala ministryně Šlechtová na vzniklou situaci. „Jsem ráda, že díky aktivitě zástupců České republiky se problém implementace vnějších systémů včetně radarů do systémů NATO začal konečně systémově řešit. Osobně dohlédnu na to, aby se tématu věnovala náležitá pozornost na všech úrovních evropských koordinačních systémů.“

„Stanovisko ASAB je pro mě zcela novou informací. Věřím, že paní ministryně a zainteresovaní experti komplikaci se zapojením radarů MADR na mezinárodní úrovni vyřeší ve prospěch obranyschopnosti ČR,“ řekl v této souvislosti náčelník generálního štábu AČR generál Aleš Opata.

Ministryně Šlechtová se problémem se zapojením izraelských radarů do systémů NATO zabývá i na dnešním zasedání ministrů obrany členských států NATO, kteří právě jednají v Bruselu.