Reakce na článek v E15: Resort obrany musí být daleko soběstačnější v komunikaci než jiné části veřejné správy

Autor: Jiří Grund, ředitel odboru komunikace a propagace

Vzhledem k množícím se dotazům médií na činnost odboru komunikace a propagace Ministerstva obrany ČR a zcela zavádějící a zkreslující článek Pavla Otta v E15 uvádíme na pravou míru některé účelově zmanipulované informace.

Odbor komunikace a propagace (OKP) má od 1. ledna 2011 novou podobu. Neslouží jen jako podpora představitelů ministerstva obrany a armády ve styku s veřejností a médii, ale jeho portfolio je daleko širší. Zahrnuje celou škálu aktivit včetně výstavnictví, vydávání interního časopisu a publikací, koordinaci činnosti a spolupráci s armádními tiskovými mluvčími až po plné zajišťování protokolárních akcí. Přímé komunikaci s veřejností a médii se věnuje pouze devět osob. Šíři aktivit logicky odpovídá i počet pracovníků odboru. V této souvislosti je potřeba zmínit, že ještě před dvěma lety měla oddělení zabývající se komunikací, marketingem, propagací atd. více než 180 lidí. Dnes, při poskytování stejných služeb, jich má pouze třetinu.

První z celkových sedmi oddělení – tiskové, má na starosti vyřizování dotazů veřejnosti a médií, přípravu tiskových konferencí, publikování tiskových zpráv nebo budování tiskových středisek, jak při cvičeních, tak dalších aktivitách resortu. „Jen za uplynulý měsíc jsme odpověděli na 150 písemných dotazů novinářů, vyřídili 200 dotazů veřejnosti a připravili 12 tiskových aktivit,“ vypočítává vedoucí oddělení a současně tiskový mluvčí ministerstva Jan Pejšek. „Na tiskové službě je šest lidí, kteří navíc připravují informační materiály pro novináře k různým tématům, podklady pro mediální vystoupení vedoucích představitelů resortu atd. Další tři pracovníci tiskového oddělení také 14 hodin denně monitorují veškeré výstupy médií, které se věnují vedení ministerstva a armády, a podle požadavků vypracovávají nejrůznější analýzy.

Druhé oddělení – redakční – zodpovídá v devíti lidech za přípravu webových stránek resortu www.army.cz, časopisu pro vnitřní veřejnost A-report, čtvrtletníku Vojenské rozhledy a magazínu pro čtenáře v zahraničí A-review. Vlastní internetové stránky ministerstvo spustilo v roce 2004 a od té doby se jejich čtenost zvýšila pětinásobně. „Podle statistických údajů na web přistupují čtenáři z více než 120 tisíc tzv. IP adres. V březnu jsme měli 1 milion 150 tisíc jednotlivých přístupů, což je rekord v historii webu,“ říká majorka Pavla Poláková, která oddělení vede, a dodává, že na rozdíl od ostatních státních institucí, jsou armádní stránky o mnoho napřed. „Náš web je informačně-zpravodajský, kromě pravidelně aktualizovaných „statických“ informací tu čtenáři najdou každý den řádově deset nových zpráv z ministerstva, armády nebo nasazení vojáků v zahraničí. Denně přibývají nové články i na anglické mutaci stránky,“ dodává. Měsíčník A-report je pak podle jeho šéfredaktora Jana Procházky důležitým prvkem vnitřní komunikace. „Podle průzkumu z roku 2008 A report četlo a využívalo jako zdroj informací 85 % zaměstnanců resortu. A-report si ovšem mohou přečíst i lidé mimo resort, na stránkách www.army.cz,“ říká. Za pár dní vyjde časopis v novém kabátě. Čtenáře čeká atraktivnější grafika i poutavější obsah. „Nový formát je také důsledkem nezbytných ekonomických opatření, letos díky tomu ušetříme téměř 670 tisíc korun,“ doplňuje.

Novým prvkem OKP je oddělení internetu, které působí ve dvou oblastech: spravuje stránky ministerstva obrany a Armády ČR na sociálních sítích Facebook, YouTube a Flickr. „Na Facebooku, kde spravujeme čtyři stránky – Armáda ČR, Aktivní záloha, Ministerstvo obrany a anglická verze – přibývá kolem pěti příspěvků denně, včetně odpovědí na podněty fanoušků stránek. Na YouTube najdou diváci v průměru jedno až dvě nová videa týdně,“ říká šéf oddělení Radim Petratur. Součástí 7členného týmu je také videoskupina, která natáčí instruktážní dokumenty pro vnitřní potřebu armády, zajímavé dokumenty pro kanál YouTube a zpravodajské reportáže pro www.army.cz, kde video materiály doplňují texty. „Měsíčně vytvoříme přibližně 40 videí, v nichž představujeme vojenské osobnosti i armádu jako takovou, včetně dokumentů o technice. Mladí lidé dnes nemají moc příležitostí dozvědět se, jak široký okruh činností armáda zabezpečuje, a sociální sítě jsou skvělým prostředkem, jak veřejnost o tom, co se v armádě děje, informovat,“ říká Petratur a dodává, že na síti Flickr je aktuálně 1200 fotografií vojenské techniky volně ke stažení a další průběžně přibývají.

Oddělení Public Relations koordinuje PR projekty v rámci celého resortu a za část z nich také přímo zodpovídá. „Připravujeme například soutěž Europa Secura, do které se vloni zapojilo přes 80 středních škol s téměř 1 900 studenty, populární kurz přežití, jenž od roku 1994 absolvovalo už 250 novinářů a humanitárních pracovníků, a také nejrůznější výstavy – zejména o nasazení českých vojáků v zahraničí, nebo prezentace armády v regionech. Tady jsme zaznamenali návštěvnost téměř 80 tisíc lidí ve 14 městech České republiky,“ vypočítává Drahomíra Nová. Její oddělení také metodicky řídí na třicet tiskových mluvčích z celé armády. „Před každým výjezdem do mise je školíme a během roku pro ně připravujeme nejrůznější komunikační i odborné kurzy. Vloni se takových kurzů uskutečnilo jedenáct,“ dodává.

Prezentační, produkční a grafické oddělení se staly součástí OKP po zrušení takzvaného PIC, tedy Prezentačního a informačního centra. Produkční oddělení, s vlastním pracovištěm digitálního tisku vloni realizovalo přes 800 nejrůznějších zakázek. „Jsme takový armádní vydavatelský dům. Tiskneme brožurky, letáky, pozvánky, vstupenky, vizitky. Graficky zpracováváme akcidenční tiskoviny, zajišťujeme výrobu časopisů A-report, A-review, Vojenské rozhledy, Listy Univerzity obrany, Dukla Sport a další,“ vypočítává vedoucí oddělení Ľudovít Kiš. Kromě toho oddělení vede archiv fotografií, periodického i neperiodického tisku, zabezpečuje výrobu fotoalb – zejména pro zahraniční návštěvy na nejvyšší úrovni – a také zpracovává podklady pro výběrová řízení.

Produkční oddělení úzce spolupracuje s osmičlenným grafickým oddělením, které tiskoviny textově rediguje a graficky zpracovává. „Aktuálně jsme pracovali na Bílé knize o obraně a věnujeme se sjednocení vizuálního stylu, který v resortu chybí. Dále zodpovídáme za jazykové a textové korektury a grafické ztvárnění armádních periodik, publikací, brožur, letáků a dalších tiskovin pro různé zadavatele z resortu, kteří je využívají k prezentaci na veřejnosti,“ uvádí vedoucí Radek Komoráš. Oddělení kromě toho komplexně zpracovává architektonické ztvárnění resortu na veřejnosti, například na veletrzích a výstavách jako IDET, IDEB, Future Soldier nebo pravidelné expozice před Generálním štábem.

Poslední, prezentační oddělení, kromě jiného zajišťuje pro ministerstvo a armádu prostorově a technicky slavnostní, společenské, pietní a další akce. „Poskytujeme technický servis, podílíme se na jejich moderování, protokolární a organizační přípravě a podle požadavků akce také dokumentujeme,“ prozrazuje Daniel Zavoral a dodává, že vloni takto jeho oddělení zajišťovalo na 400 akcí ve vlastních objektech a přes 50 na veřejnosti. „Dále připravujeme ročně kolem 40 výstav, včetně zpracování návrhů až po finální realizaci, v rámci resortu zajišťujeme i výrobu informačních systémů a jejich renovaci, duplikaci CD a DVD, a v neposlední řadě i distribuci periodických a neperiodických armádních tiskovin. V České republice jsme je vloni poslali na 570 různých adres, v zahraničí – včetně zastupitelských úřadů – na 40 míst,“ uzavírá vedoucí prezentačního oddělení.

"Na jednání s redaktorem Ottou jsem byl vedle ředitele Grunda přítomen a musím prohlásit, že je nehorázné, jak překroutil námi podané informace a zmanipuloval argumentaci," říká Filip Hrnčíř, který je zodpovědný za vnitřní řízení odboru.

Závěrem lze zopakovat informaci, kterou obdržel i redaktor E15 Pavel Otto, a zcela záměrně ji nepoužil: Odbor komunikace a propagace se meziročně zeštíhlil o více než 20 %, což je dvakrát vyšší tempo, než kolik činilo zeštíhlení celého resortu obrany.