Reakce na článek v deníku Právo

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Deník Právo uveřejnil dne 29. listopadu 2012 jako součást zpravodajství o odstoupení Alexandra Vondry z postu ministra obrany článek pod názvem „Vychválil se v brožurce. Cenu za 1200 kusů tají“. Článek se týká publikace „Ministerstvo obrany a Armáda České republiky v letech 2011 - 2012“ a redaktorky Práva v něm poukazují na to, že ani přes jimi vznesené dotazy nedokázalo Ministerstvo obrany (MO) vyčíslit její cenu.

Výše uvedenou publikaci vydalo MO v říjnu tohoto roku nákladem 1200 kusů a je určena k využití nejen na prezentačních akcích resortu MO jako např. „Týden s armádou“, ale i pro potřeby zajištění významných resortních akcí. Publikaci tak například obdrželi účastníci velitelského shromáždění AČR, které proběhlo počátkem listopadu.

Výrobu publikace (text, grafický návrh i tisk) komplexně zajišťoval svými kapacitami Odbor komunikace a propagace MO, do jehož působnosti výroba prezentačních materiálů a tiskovin resortu MO patří. Náklady spojené s vydáním publikace dosáhly 41.300 korun a vzhledem ke krátké době, kterou redaktorky Práva poskytly MO pro odpověď, je nebylo možné kvalifikovaně vyčíslit. O tuto, ne zcela nepodstatnou okolnost, se však již autorky článku se svými čtenáři nepodělily….