Reakce na článek redaktora Jana Gazdíka, vydaný v MF Dnes dne 8.3.2011 pod názvem „Nakradené maskáče z armádních skladů by oblékly další vojsko“

Autor: major Jan Čermák, mluvčí Vojenské policie

Důrazně se ohrazuji proti níže uvedené citaci, kterou obsahuje článek zmiňovaného autora.

V článku autor cituje mluvčího Vojenské policie následujícím způsobem:

I on je v Afghánistánu a nechce dalšími komentáři zasahovat do vyšetřování vojenské policie.

Ta však „mlží“. Podle jejího mluvčího Jana Čermáka „probíhá u žatecké brigády mimořádná inventarizace výstrojního materiálu za pětileté období. A fáze vyšetřování neumožňuje poskytování informací“.

Informace, kterou autor prokazatelně od mluvčího Vojenské policie cestou mluvčího MO obdržel včerejšího dne, ovšem zněla takto:

Vojenská policie obdržela dne 4. února tohoto roku informaci o možném schodku na materiálu u vojenského útvaru v Žatci. V současnosti tuto informaci prověřujeme v těsné spolupráci s velitelskými orgány. Probíhá mimořádná inventarizace materiálu a analýza inventarizačních zápisů z období, kdy mohlo ke schodku dojít.

V současnosti je obtížné předjímat případný trest hrozící pachateli. Dosud nebyly zahájeny úkony trestního řízení.

S ohledem na stav a fázi prověřování nemůžeme poskytnout další informace.

Pokud citací v uvozovkách rozumíme přepis vyjádření jiné osoby, pak je otázkou, proč věta v článku není shodná s větou v poskytnuté informaci. Pokud je text v uvozovkách pouze volným převyprávěním vyjádření jiné osoby podle potřeb autora článku, je otázkou, zda autor nějaké vyjádření ostatních vůbec potřebuje.

V každém případě se Vojenská policie cítí poškozena vydáváním textu v uvozovkách ve zmíněném článku za autentickou informaci pocházející od mluvčího VP, jako oficiálního informačního zdroje.