Reakce místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka

Článek zveřejněný pod názvem „Armáda bude bez tanků“ (LN, 10. 7. 2009) je spekulativní a nezakládá se na pravdě.

Otázka budoucnosti tankového vojska je zásadní strategické rozhodnutí. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že vedení resortu o konzervaci modernizovaných tanků T-72M4 nebo dokonce o zrušení tankového vojska v Armádě ČR nerozhodlo a nikdy o této věci nejednalo. Tankové vojsko bude i nadále součástí Armády ČR.

V současné době pracuje Generální štáb a Armáda ČR na variantách řešení úsporných opatření u všech složek resortu Ministerstva obrany. Definitivní návrhy by měly být hotové do konce roku 2009 a před jejich realizací budou projednány na půdě vlády a příslušných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR.

Armáda ČR má v současnosti jediný tankový prapor dislokovaný v Přáslavicích, který je vybaven 33 modernizovanými tanky T-72M4. Kromě toho je několik desítek nemodernizovaných tanků T-72 zakonzervováno pro případnou modernizaci a nasazení, pokud dojde ke zvýšení rizika konvenčního vojenského konfliktu v evropském prostoru.

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany ČR