Reakce Ministerstva obrany ČR na informace médií ve věci rozpočtových škrtů

Ministerstvo obrany musí uvést na pravou míru informace, které se objevily v tisku ve dnech 8. a 9. června 2010 týkající se údajné potřeby rozpočtových škrtů v resortu ve výši 4 miliard korun.

Tyto informace se odvolávají na analýzu velitelství společných sil, kde je mj. uváděno, že se počítá s propuštěním 1 800 vojáků, zrušením vrtulníkové základny v Přerově nebo prodloužením rotace zahraničních bojových misí z nynějšího půl roku na dvojnásobek.

Všechny tyto informace se nezakládají na pravdě a Ministerstvo obrany je důrazně popírá. Analýza z května 2009 je pouze jednou z pracovních verzí, která nikdy nebyla vedením resortu Ministerstva obrany projednána, schválena a naopak byla vrácena k přepracování. Nelze ji tedy v žádném případě považovat za relevantní dokument.

Lucie Kubovičová, tisková mluvčí MO