Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » První účastníci třetího odboje převzali osvědčení

První účastníci třetího odboje převzali osvědčení

10.4.2012 • V úterý 10. dubna 2012 předal ministr obrany Alexandr Vondra prvních třiadvacet osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Osvědčení, pamětní dekret ministra obrany a odznak osobně převzalo devatenáct účastníků odboje. Čtyřem bylo osvědčení uděleno in memoriam.

Životní příběhy oceněných jsou velmi různorodé, ale spojovala je jedna hlavní myšlenka, kterou bylo vědomé porušování zákonů režimu, s nímž hluboce nesouhlasili. Našli v sobě odvahu bojovat za obnovení svobody a demokracie v tehdejším Československu.

Na základě paragrafu 6 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu byla osvědčení, pamětní dekrety ministra obrany a odznaky uděleny lidem, kteří byli vesměs odsouzení komunistickým režimem za trestnou činnost spočívající nejen v kritice režimu, za chystané přepadení muničního skladu, za snahu o zastrašení propagátorů kolektivizace venkova, za působení ve skupinách pomáhajícím agentům zpravodajských služeb, či odbojovou činnost zahrnující shromažďování a přechovávání zbraní, kterými chtěli zastrašit členy KSČ.

Mezi oceněnými byli také manželé Františka a Václav Hejtmánkovi, kteří se ocenění z rukou ministra obrany Alexandra Vondry osobně nedočkali, a proto je převzala jejich dcera. Oba v době nesvobody poskytovali úkryt a pomoc kurýrům britské zpravodajské služby, za což byli odsouzeni k deseti letům odnětí svobody pro vyzvědačství.

Pavel Horák byl například odsouzen za výrobu a rozšiřování letáků povzbuzujících spoluobčany ke svobodnému projevu a odporu proti totalitní moci na 18 měsíců odnětí svobody.

Daniela Křeménková převzala osvědčení za významnou spolupráci s ilegální organizací, která byla napojena na agenty americké C.I.C.. Získala pro potřeby odboje vysílací stanici. Pomáhala při převádění lidí ohrožených režimem za hranice do Spolkové republiky Německo. Agentům C.I.C. předávala informace zpravodajského charakteru. Byla odsouzena za trestný čin vyzvědačství na 12 let.

Rút Křížková obdržela ocenění za dlouhodobou aktivní činnost proti komunistickému režimu v Československu, která spočívala také ve výkonu funkce mluvčí Charty 77, ve spolupráci s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných či podpisu manifestu Hnutí za občanskou svobodu.

„Svým hrdinstvím jste ukázali nám i budoucím generacím, že ani nejbrutálnější totalita není schopna zlomit celý náš národ. Vysíláte tak napříč dějinami nesmírně důležité poselství - být hrdinou má smysl, Jsou hodnoty, za které stojí snášet příkoří, za které stojí bojovat, za které stojí dokonce i umírat. Vždyť takové oběti , taková statečnost přinese nakonec své ovoce, tak jako je přinesla statečnost vaše. To díky lidem jako jste vy, je dnes naše země svobodná a demokratická,“ uvedl ministr obrany Alexandr Vondra k oceněným i hostům, mezi nimiž byl i kardinál Dominik Duka, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, senátoři i poslanci a další.

Průměrné hodnocení (10 hlasů): 4.2, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Před zahájením slavnostního předání osvědčení: Růžena Kamarádová, která byla odsouzena za trestný čin příprav a úkladů o republiku k těžkému žaláři na 7 let, v rozhovoru s Alfrédem Kocábem. Ten byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v dubnu 1978 stál při založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Před zahájením slavnostního předání osvědčení: Růžena Kamarádová, která byla odsouzena za trestný čin příprav a úkladů o republiku k těžkému žaláři na 7 let, v rozhovoru s Alfrédem Kocábem. Ten byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v dubnu 1978 stál při založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Před zahájením slavnostního…
  • Hlavní aktéři slavnostního předávání osvědčení na Ministerstvu obrany ČR Hlavní aktéři slavnostního předávání osvědčení na Ministerstvu obrany ČR Hlavní aktéři slavnostního…
  • Pamětní odznak dnes převzalo prvních 23 občanů, kterým bylo předáno osvědčení za aktivní odbojovou činnost Pamětní odznak dnes převzalo prvních 23 občanů, kterým bylo předáno osvědčení za aktivní odbojovou činnost Pamětní odznak dnes převzalo…
  • Ze slavnostního předávání osvědčení za aktivní odbojovou činnost na Ministerstvu obrany ČR Ze slavnostního předávání osvědčení za aktivní odbojovou činnost na Ministerstvu obrany ČR Ze slavnostního předávání…
  • Projev ministra obrany Alexandra Vondry Projev ministra obrany Alexandra Vondry Projev ministra obrany Alexandra…
  • Jako první převzal osvědčení z rukou ministra Alexandra Vondry Josef Bobek. Ten zabezpečoval tisk různých druhů protikomunistických letáků, jež se zaměřovaly na podporu konání svobodných voleb v Československu, kritiku kolektivizace venkova a některých opatření režimu. Jako první převzal osvědčení z rukou ministra Alexandra Vondry Josef Bobek. Ten zabezpečoval tisk různých druhů protikomunistických letáků, jež se zaměřovaly na podporu konání svobodných voleb v Československu, kritiku kolektivizace venkova a některých opatření režimu. Jako první převzal osvědčení z…
  • Za více než dvacetiletou odbojovou činnost v redakci ilegálního undergroundového časopisu VOKNO a organizaci nezávislých kulturních akcí a koncertů zakázaných hudebních skupin převzal osvědčení Jiří Kostúr Za více než dvacetiletou odbojovou činnost v redakci ilegálního undergroundového časopisu VOKNO a organizaci nezávislých kulturních akcí a koncertů zakázaných hudebních skupin převzal osvědčení Jiří Kostúr Za více než dvacetiletou…
  • Kardinál Dominik Duka popřál k udělenému ocenění Marii Rút Křížkové - mluvčí charty 77 Kardinál Dominik Duka popřál k udělenému ocenění Marii Rút Křížkové - mluvčí charty 77 Kardinál Dominik Duka popřál k…
  • Ze slavnostního předávání osvědčení prvním 23 účastníkům odboje a odporu proti komunismu Ze slavnostního předávání osvědčení prvním 23 účastníkům odboje a odporu proti komunismu Ze slavnostního předávání…
  • Společné foto oceněných s ministrem obrany Společné foto oceněných s ministrem obrany Společné foto oceněných s…


Predani osvedceni
Autor: J. Kouba

Autor: Mirek Šindelář