První účastníci třetího odboje převzali osvědčení

Autor: Mirek Šindelář

V úterý 10. dubna 2012 předal ministr obrany Alexandr Vondra prvních třiadvacet osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Osvědčení, pamětní dekret ministra obrany a odznak osobně převzalo devatenáct účastníků odboje. Čtyřem bylo osvědčení uděleno in memoriam.

Životní příběhy oceněných jsou velmi různorodé, ale spojovala je jedna hlavní myšlenka, kterou bylo vědomé porušování zákonů režimu, s nímž hluboce nesouhlasili. Našli v sobě odvahu bojovat za obnovení svobody a demokracie v tehdejším Československu.

Na základě paragrafu 6 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu byla osvědčení, pamětní dekrety ministra obrany a odznaky uděleny lidem, kteří byli vesměs odsouzení komunistickým režimem za trestnou činnost spočívající nejen v kritice režimu, za chystané přepadení muničního skladu, za snahu o zastrašení propagátorů kolektivizace venkova, za působení ve skupinách pomáhajícím agentům zpravodajských služeb, či odbojovou činnost zahrnující shromažďování a přechovávání zbraní, kterými chtěli zastrašit členy KSČ.

Mezi oceněnými byli také manželé Františka a Václav Hejtmánkovi, kteří se ocenění z rukou ministra obrany Alexandra Vondry osobně nedočkali, a proto je převzala jejich dcera. Oba v době nesvobody poskytovali úkryt a pomoc kurýrům britské zpravodajské služby, za což byli odsouzeni k deseti letům odnětí svobody pro vyzvědačství.

Pavel Horák byl například odsouzen za výrobu a rozšiřování letáků povzbuzujících spoluobčany ke svobodnému projevu a odporu proti totalitní moci na 18 měsíců odnětí svobody.

Daniela Křeménková převzala osvědčení za významnou spolupráci s ilegální organizací, která byla napojena na agenty americké C.I.C.. Získala pro potřeby odboje vysílací stanici. Pomáhala při převádění lidí ohrožených režimem za hranice do Spolkové republiky Německo. Agentům C.I.C. předávala informace zpravodajského charakteru. Byla odsouzena za trestný čin vyzvědačství na 12 let.

Rút Křížková obdržela ocenění za dlouhodobou aktivní činnost proti komunistickému režimu v Československu, která spočívala také ve výkonu funkce mluvčí Charty 77, ve spolupráci s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných či podpisu manifestu Hnutí za občanskou svobodu.

„Svým hrdinstvím jste ukázali nám i budoucím generacím, že ani nejbrutálnější totalita není schopna zlomit celý náš národ. Vysíláte tak napříč dějinami nesmírně důležité poselství - být hrdinou má smysl, Jsou hodnoty, za které stojí snášet příkoří, za které stojí bojovat, za které stojí dokonce i umírat. Vždyť takové oběti , taková statečnost přinese nakonec své ovoce, tak jako je přinesla statečnost vaše. To díky lidem jako jste vy, je dnes naše země svobodná a demokratická,“ uvedl ministr obrany Alexandr Vondra k oceněným i hostům, mezi nimiž byl i kardinál Dominik Duka, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, senátoři i poslanci a další.