První Průmyslový den ČR v Lucembursku podpořil český obranný průmysl

Autor: Petra Ditrichová, zástupkyně ČR v NSPA

Historicky první Průmyslový den České republiky se dnes, tedy ve čtvrtek 5. října, uskutečnil v lucemburském Capellenu. Akci, kterou zahájil stálý představitel ČR při NATO Jiří Šedivý, pořádalo Ministerstvo obrany ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ve spolupráci s NATO Support and Procurement Agency.

První Průmyslový den ČR v Lucembursku podpořil český obranný průmysl

Cílem průmyslového dne bylo podpořit větší zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu do výběrových řízení vyhlašovaných NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Program v sídle alianční agentury NSPA zahrnoval informace o akvizičním procesu agentury či o registraci pro dodavatele. Kromě jednání se zástupci jednotlivých programů měli čeští účastníci příležitost krátce prezentovat české výrobky a služby.

V uplynulém roce agentura NSPA udělila kontrakty na dodávky vojenského materiálu a služeb za více než 2,9 miliardy Eur. Vzhledem k plánovanému navýšení obranných rozpočtů aliančních spojenců by se tato suma v budoucnu měla nadále zvyšovat. Agentura NSPA pravidelně vyzývá české společnosti, aby se do tendrů zapojily, avšak jejich úspěšnost v mezinárodní soutěži se zatím pohybuje na úrovni do 2 procent z celkového objemu udělených zakázek. Součástí programu byly právě z tohoto důvodu také tipy pro české zástupce, jak aktivně participovat, a navýšit tím tak svou šanci uspět.

Českého průmyslového dne v NSPA se zúčastnili zástupci patnácti společností z různých odvětví českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Jejich aktivity pokrývají výrobu a dodávky rozmanité škály vojenské pozemní a letecké techniky včetně specifického vybavení a zařízení, munice, radarů nebo radiolokačních a komunikačních systémů. Nechyběli ani dodavatelé optických spojů, zdravotnických zařízení a textilního vybavení.

Akce se konala za podpory a zastupitelského úřadu ČR v Lucemburku.