Projekt "Legie 100"

Československé dobrovolnické jednotky v Rusku a ve Francii vznikly v srpnu roku 1914 a od počátku působily ve prospěch ruské a francouzské armády v rámci sil Dohody.

V létě roku 2014 to tedy bude 100. let od založení československých dobrovolnických jednotek - československých legií.

Projekt "Legie 100"

V souvislosti s předpokládanými oslavami 100. výročí založení Československa a zásadní rolí, kterou sehrály československé legie při jeho vzniku, se budeme snažit v rámci projektu „Legie 100“ připomenout a dále rozvíjet tradice v duchu odkazu čs. Legionářů, zlepšit povědomí české veřejnosti o hrdinech, kteří vybojovali naši samostatnost a připomenout význam takových slov jako je například vlastenectví, hrdost a odvaha.

Československé dobrovolnické jednotky působily na frontách první světové války již před vznikem Československa a poté se staly základem československé armády, je to tedy především AČR, která je výraznou nositelkou jejich tradic. Současné zahraniční mise AČR nejsou svým pojetím vzdáleny ideálům, za které bojovaly čs. legie před téměř stoletím. Tehdy i teď naši vojáci bojují v rámci koaličních sil v zahraničí za svobodu a demokracii. V této souvislosti se jedná o vhodnou příležitost k posílení nejen hrdosti vojáků na příslušnost k AČR a na její tradice, ale v širším měřítku i k pozvednutí vlasteneckého ducha v celé společnosti.

Na rozpracování projektu spolupracují všechny zainteresované složky resortu Ministerstva obrany (Generální štáb AČR, Vojenský historický ústav, Sekce personální MO, Vojenské zpravodajství, Odbor komunikačních strategií, Československá obec legionářská a další). Ke spolupráci budou postupně pozvány další orgány státní správy, zejména Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Projekt "Legie 100" má dlouhodobý charakter a zahrnuje několik oblastí:

  • Péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen VH) v ČR a v zahraničí, rekonstrukce, úprava a údržba stávajících VH, obnova zničených VH a budování nových VH na místech pohřbení legionářů v případech, že bojová situace nedovolila tyto VH postavit v době válečných událostí.
  • Pietní akty u VH legionářů u příležitosti stého výročí jejich úmrtí v boji za demokracii a svobodu Československa.
  • Příprava příslušníků AČR z hlediska historických souvislostí činnosti legií a jejich významu v boji za samostatné Československo. Důraz položit především na vojenské tradice vztahující se k současným útvarům.
  • Organizace a pořádání výstav v ČR a v zahraničí vztahujících se ke zlomovým událostem vzniku a činnosti čs. Legií.
  • Mediální podpora projektu ve sdělovacích prostředcích.

K naplnění projektu "Legie 100" byla zřízena komise pod vedením náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty.

Do projektu je zapojena rovněž Slovenská republika, a to formou Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Legie 100", které v červnu 2009 podepsal NMO ČR se svými protějšky z MO SR a MV SR.


Projekt "Legie 100" má od pondělí 7. února také svoji stránku na facebooku.

Projekt "Legie 100" Válečné hroby
www.facebook.com/legie100 www.facebook.com/valecnehroby