Prezident na Pražském hradě jmenoval nové generály Armády České republiky

Autor: Vladimír Marek

V neděli 28. října ve dvanáct hodin jmenoval prezident republiky Miloš Zeman u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa do hodností generálů čtyři příslušníky Ozbrojených sil ČR a další tři povýšil do vyšší generálské hodnosti.

Slavnostní ceremoniál se konal v Trůnním sále Pražského hradu za přítomnosti členů vlády a dalších představitelů státu. Jmenování se zúčastnili rovněž ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu generálporučík Aleš Opata.

Na návrh vlády České republiky byl dnem 28. října 2018 povýšen do vyšší hodnosti armádního generála generálporučík Aleš Opata, do hodnosti generálmajora velitel Vzdušných sil brigádní generál Petr Hromek a velitel Pozemních sil brigádní generál Josef Kopecký.

Brigádní generálové

Do vojenské hodnosti brigádního generála byli povýšeni plukovník gšt. Petr Lanči, zástupce velitele Vzdušných sil, plukovník gšt. Jaroslav Schön, zástupce ředitele Sekce podpory MO, a plukovníci gšt. René Nábělek a Radek Horáček z Vojenského zpravodajství.

„Dnes večer ve Vladislavském sále budou nejvyššími vojenskými vyznamenáními oceněni tři generálové. Bude to řád Bílého lva I. třídy vojenské skupiny. Těmi vyznamenanými jsou generál Stanislav Čeček, generál Karel Husárek a generál Josef Bílý. Povězme si něco o nich. Generál Čeček byl velitel Masarykovy vojenské kanceláře. Generál Husárek budoval za první republiky pohraniční opevnění proti očekávané nacistické agresi. A generál Bílý, který velel odbojové organizaci Obrana národa, byl popraven nacisty. Každý z nich sloužil vlasti,“ řekl při této příležitosti prezident ČR Miloš Zeman.

Snaha o demokratickou armádu

„Dnes nestavíme opevnění, a přesto s těmito třemi generály nás mnohé spojuje. Především snaha, aby naše vlast měla skvělou, bojeschopnou a přitom demokratickou armádu. A totéž samozřejmě platí i o našich policistech, kterým rovněž k udělení generálských hodností blahopřeji. A věřím, že v rámci Integrovaného záchranného systému budou s armádou a hasiči úspěšně spolupracovat,“ dodal.

Podle tradice byl nově jmenovaným generálům, dosavadním plukovníkům, předán čestný kord.