Pracovního jednání náčelníků vojenských policií se účastnil i maďarský velitel

Autor: plk. Jan Šmíd

Velitel Vojenské policie Maďarska brigádní generál Sándor Mergancz a jeho zástupce plukovník Tamás Riczler navštívili na pozvání náčelníka české Vojenské policie ve dnech 4. a 5. června Českou republiku.

Pracovního jednání náčelníků vojenských policií se účastnil i maďarský velitel

Nejprve oba hosté zavítali do Centra simulačních a trenažérových technologií v Brně, aby se podívali na probíhající cvičení s elektronickou podporou Sharp Lynx 2018.  Setkali se zde se svými protějšky – ředitelem Vojenské policie Slovenské republiky plukovníkem Michalem Migátem a náčelníkem Vojenské policie České republiky brigádním generálem Pavlem Křížem.

Všichni jmenovaní diskutovali o pokračující spolupráci vojenských policií střední Evropy na platformě Mnohonárodního praporu vojenské policie (MNMPBAT) a o případné formě zapojení vojenských policistů z Maďarska. Vzhledem k tomu, že Maďarsko nepatří mezi země vyčleňující své vojenské policisty do MNMPBAT, zajímal se brigádní generál Mergancz o zkušenosti s participací na tomto projektu a o přidanou hodnotu, kterou tato spolupráce přináší.

V rámci dalšího jednání se probírala i spolupráce vojenských policií v rámci NATO a EU, nasazení příslušníků VP v zahraničních operacích, zkušenosti českých a slovenských kolegů v oblasti zadržovacích operací a využívání tzv. volných sil VP.

Prezentace českých vojenských kriminalistů

Program velitele Vojenské policie Maďarska pokračoval i následující den prezentací činnosti odborů kriminální služby české Vojenské policie, protože právě tuto schopnost hodlají maďarští kolegové rozvíjet. Náčelník 1. odboru kriminální služby Hlavního velitelství VP plukovník Milan Diviak představil činnost svého odboru zejména se zaměřením na jeho kompetence a působnost. Major Jan Čermák přiblížil zapojení českých vojenských policistů do budování Vojenské policie Ukrajiny a podplukovník Tomáš Vokálek detailně seznámil návštěvu se specifiky oddělení kriminalistické techniky a expertiz.

Brigádní generál Mergancz ocenil profesionalitu tohoto kriminalistického pracoviště i proto, že sám má za sebou téměř třicetiletou kariéru u maďarské civilní policie.

„Vždy mě potěší, když i odborník, jakým generál Mergancz bezesporu je, ocení a pochválí naši činnost, protože je co ocenit. V letošním roce se podařilo rozšířit znalecké oprávnění o expertizu v odvětví balistika. Mimo to již dlouhodobě vykonáváme znaleckou činnost v odvětvích daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie, analýza dat a zkoumání nosičů dat (počítačová analýza), technické zkoumání dokumentů a písemností a v neposlední řadě pyrotechnika,“ řekl podplukovník Vokálek.

Maďaři mají zájem o další spolupráci

Na závěr své krátké návštěvy si oba hosté prohlédli výjezdové vozidlo kriminální služby a motocykl VP, který slouží zejména k plnění úkolů oddělení doprovodů.

„Toto může být začátek krásného přátelství.“ Tato slova z dnes již klasického filmu Casablanka zapsal do Kroniky Vojenské policie brigádní generál Mergancz.

„Upřímně se těším na další setkání a na konkrétní návrhy spolupráce,“ zhodnotil krátkou návštěvu maďarských kolegů náčelník české Vojenské policie brigádní generál Kříž.