Poslední sbohem Ctiradu Mašínovi

Se Ctiradem Mašínem, bojovníkem proti komunistickému režimu, se dnes v americkém Clevelandu rozloučili jeho nejbližší příbuzní a přátelé. Předsedu vlády České republiky Petra Nečase na pohřbu zastoupil Alexandr Vondra.

Obřadu se všemi vojenskými poctami, který trval přes hodinu a půl, se zúčastnil také jeho bratr Josef, sestra Zdena a další příbuzní včetně amerických a českých přátel. Přítomní byli také čeští senátoři Jaromír Štětina a Tomáš Grulich, český velvyslanec v USA Petr Gandalovič, bývalý senátor Jiří Liška, Petr Blažek z Ústavu soudobých dějin či ředitel Vojenského historického ústavu Praha Aleš Knížek.

Ctirad Mašín, syn generála Josefa Mašína, člena legendární skupiny „Tří králů“, zemřel 13. srpna ve věku 81 let. Spolu s bratrem Josefem a Milanem Paumerem se v roce 1953 za dramatických okolností probili z tehdejšího komunistického Československa do západního Berlína. V USA několik let sloužili u speciálních jednotek americké armády, poté společně podnikali. Bratři Mašínové se zpět do vlasti nikdy nevrátili. „Ani světové zhroucení komunistického systému po roce 1989 neznamenalo konec kontinuity komunistických zákonů v České republice,“ napsali mimo jiné v dopise ministru obrany letos v únoru při otevření expozice třetího odboje „Přísahali republice“.

Ministr obrany Alexandr Vondra dnes Ctiradu Mašínovi udělil „in memoriam“ vojenské vyznamenání Zlatá lípa. Stejné vyznamenání obdržel i jeho bratr Josef. Členy skupiny bratří Mašínů vyznamenal ministr obrany nejvyšším resortním vyznamenáním již letos v únoru.
„V naší novodobé historii po roce 1948 máme málo hrdinů. Máme tendenci hrdinské činy různě relativizovat, stále vidíme pochyby a klademe si otázky. Ve skutečnosti bychom místo otazníku potřebovali vykřičník. Říci jasně, že někdo měl odvahu s komunistickým režimem bojovat,“ řekl tehdy Alexandr Vondra.

Nad rakví Ctirada Mašína promluvil evangelický farář a přítel Milana Paumera Jan Zeno Dus, podplukovník Eduard Stehlík, který se tematice 3. odboje dlouhodobě věnuje, i Martina Pavelková, která se Ctiradem Mašínem strávila poslední týdny jeho života.

„Dáváme zde dnes své poslední sbohem Ctiradovi Mašínovi, muži, který celý svůj život zasvětil boji za ideály svobody a demokracie,“ řekl v úvodu proslovu ministr obrany. Zmínil důvody, pro které se spolu s bratrem Josefem rozhodli bojovat proti komunistické totalitě, i jak se za jejich odchod tehdejší režim krutě pomstil jejich nejbližším. Pro Alexandra Vondru byla skupina bratří Mašínů především velkou inspirací během disentu. „Pro nás, mladé lidi v 80. letech, bylo seznámení jak s činností generála Mašína, tak vás, něco jako zjevení. Jezdili jsme do Polska a věděli, jak se Poláci uměli vzepřít. Studovali jsme, jak litevští partyzáni byli v lesích v odboji do hlubokých 50. i počátku 60. let. To nejdůležitější pro nás bylo poznat, že takoví lidé byli mezi námi i doma. Za to vám chci poděkovat,“ řekl v závěru ministr obrany Vondra, pro nějž skon Ctirada Mašína představuje odchod muže, jemuž „patří čestné místo v novodobých dějinách naší země, muže, jenž je prokázaným hrdinstvím i pevnými mravními postoji příkladem naší současné společnosti.“

  • Celý projev ministra obrany Alexandra Vondry na smutečním rozloučení se Ctiradem Mašínem najdete v příloze.
  • Další fotografie si můžete prohlédnout zde.