Podpis memoranda o spolupráci v oblasti přípravy studentů

Autor: Pavel Pazdera, Univerzita obrany Brno

V pondělí 4. března 2013 bylo v Brně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Univerzitou obrany a Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov v oblasti vojenské přípravy a vzdělávání studentů vojenského prezenčního studia univerzity.

K memorandu připojili své podpisy rektor-velitel Univerzity obrany plukovník Bohuslav Přikryl a velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Ján Kožiak. „Jakkoliv se může zdát uzavření memoranda formální záležitostí, jde o významný pokrok v rozvoji vztahů mezi oběma armádními institucemi,“ řekl na setkání náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel. Ten také pozitivně kvitoval výsledky dosavadních pracovních jednání k dané problematice na úrovni vedení resortu MO a Generálního štábu AČR, tak i na úrovni operačně-taktických velitelství, managementu UO a velení VeV-VA.

„Předkládaný dokument je o vymezení rolí v přípravě vojenských profesionálů. Deklaruje jasné postavení a také povinnosti obou institucí v celém procesu vzdělávání a vojenské přípravy studentů prezenčního studia,“ upřesnil před podpisem rektor-velitel Univerzity obrany plukovník Bohuslav Přikryl. Za velice přínosné považuje memorandum i velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Ján Kožiak, který mimo jiné poznamenal: „Dokument jednoznačně vymezuje naše kompetence, práva a povinnosti ve vzdělávání a přípravě studentů a absolventů studijních programů Univerzity obrany.“

Podpisu memoranda se zúčastnili náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, ředitel sekce – personální ředitel MO Petr Vančura, velitel společných sil brigádní generál Ján Gurník a další představitelé Armády ČR a Univerzity obrany. Jak uvedl náměstek Hrbata, Univerzita obrany dává to nejlepší možné vzdělání našim vojákům. „Přitom je důležité smysluplné provázání s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií, kde probíhá jejich vojenský výcvik. Půjde o pevnější sepětí s praxí,“ zdůraznil Michael Hrbata.

Memorandum představuje počátek vyšší úrovně spolupráce a koordinace činností obou zainteresovaných institucí při formování kvalitativně nového profilu absolventů Univerzity obrany, a to jak v rovině vojensko-profesní a vojensko-odborné, tak i v oblasti vysokoškolské. Výstupní profilace absolventů bude reflektovat úkoly formulované v „Bílé knize o obraně“ a zejména konkrétní požadavky a potřeby garantů jednotlivých vojenských odborností Generálního štábu AČR, jako hlavních zadavatelů koordinovaného vzdělávání a vojenské přípravy studentů Univerzity obrany.