Pobočka vojenské střední školy v Sokolově se budoucím vojákům otevře už letos v září

Autor: Tiskové oddělení MO

Ministryně obrany Karla Šlechtová přijala osobní garance hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové za úspěšné otevření pobočky střední vojenské školy v Sokolově už v roce 2018

Vojenská škola

Na základě nových informací z Karlovarského kraje ministerstvo znovu projednalo a následně schválilo možnost otevření pobočky Vojenské střední školy se sídlem v Moravské Třebové v Sokolově již od školního roku 2018/2019.

Ministryně obrany Karla Šlechtová uvítala záruku hejtmanky Jany Vildumetzové, že na sebe bere odpovědnost za připravenost školy, její naplněnost a včasné dobudování zázemí. Díky osobním garancím hejtmanky se rozhodla ministryně obrany přehodnotit původní stanovisko ministerstva, vycházející z vyhodnocení velkého množství rizik, a pobočku vojenské střední školy otevřít ve zkráceném termínu už od září 2018.

Důraz na kvalitu a budoucí uplatnění absolventů v AČR

„Vzhledem ke znalosti rizik pevně doufám, že projekt, jehož stoprocentní úspěch mi osobně garantovala paní hejtmanka Vildumetzová, bude nakonec úspěšný a Karlovarský kraj v pobočce získá kvalitní, odbornou a všeobecně uznávanou školu s adekvátní naplněností a spokojenými frekventanty. Je to pro nás všechny o to důležitější, že úspěch otevření a zavedení pobočky Vojenské střední školy v Sokolově je klíčový pro otevření případných dalších poboček v jiných krajích," řekla ministryně ke svému rozhodnutí.

„Osobně plně podporuji vojenské vzdělávání v celé České republice a budu klást maximální důraz na jeho kvalitu a budoucí uplatnění absolventů v řadách Armády České republiky,“ konstatovala ministryně obrany Karla Šlechtová.

Pobočka při Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově bude určena pro 32 žáků v oboru elektrotechnika. Do 31. ledna 2018 budou na internetových stránkách Vojenské střední školy www.vsmt.cz zveřejněny podmínky a kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání elektrotechnika v Sokolově.