Petr Vančura byl jmenován státním tajemníkem Ministerstva obrany

Autor: Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace MO

Složením služebního slibu do rukou náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého splnil Petr Vančura poslední podmínku zákona o státní službě a stal se státním tajemníkem Ministerstva obrany.

Slavnostní akt se uskutečnil na Ministerstvu obrany v úterý 14. dubna 2015 za přítomnosti vedoucích představitelů resortu. „Pane státní tajemníku, děkuji Vám za složení služebního slibu, přeji Vám při výkonu Vaší funkce hodně úspěchů a těším se na spolupráci,“ uvedl Josef Postránecký.

Ministr Martin Stropnický, který je v těchto dnech na zahraniční pracovní cestě, jmenování Petra Vančury vítá: „V osobě Petra Vančury budu mít po svém boku odborníka s dlouholetou praxí a detailní znalostí resortu obrany.“

„Stěžejní bude polovina roku, kdy kromě zákona o státní službě začne platit také novela zákona o vojácích z povolání,“ říká Petr Vančura. „Mým hlavním úkolem nyní bude zajistit, aby přechod na nový systém proběhl co nejvíce hladce.“

Zájem stát se státním tajemníkem na Ministerstvu obrany projevili ve výběrovém řízení čtyři uchazeči. Dva z nich však nesplnili stanovené předpoklady či požadavky, a proto byli náměstkem ministra vnitra pro státní službu vyřazeni.

Ing. Petr Vančura (narozen 1974) pracuje na Ministerstvu obrany od roku 1994. Z pozice referenta se postupně vypracoval až na pozici ředitele sekce. V roce 2002 úspěšně ukončil vysokoškolské studium v oboru ekonomika a management. V poslední době se podílel na tvorbě Bílé knihy o obraně a odpovídal za zpracování rozsáhlé novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Je ženatý a má dva dospívající syny.