Peníze na nové zbraňové komplety budou. Nedopustím ale chaos a netransparentnost při jejich pořizování, říká ministryně obrany

Autor: Miroslav Šindelář

Za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, ministryně obrany Karly Šlechtové a dalších hostů zahájil v úterý 13. února náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář Velitelské shromáždění k vyhodnocení výcvikového roku 2017. V konferenčním sále Domu armády v Praze velitelé z celé České republiky bilancovali výsledky své činnosti za uplynulý rok.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že Armáda České republiky rozhodující úkoly roku 2017 splnila. Je připravena k obraně České republiky i k plnění našich spojeneckých závazků a ostatních zákonem daných úkolů. Uvedl také, že v minulém roce se česká armáda podílela na jedenácti zahraničních operacích, ve kterých se vystřídalo více než 800 vojáků a vojákyň.

Předseda vlády Andrej Babiš v úvodu svého vystoupení upozornil, že armáda má plnou podporu jeho vlády i jeho osobní.

„Naše armáda je druhou nejmenší v Evropě. I proto je důležité, aby se pokračovalo v přijímání nových vojáků stejným tempem jako v minulém roce, kdy armáda přijala více než dva tisíce vojáků. Plníme důležitou roli v zahraničních operacích i při mimořádných situacích doma,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš s tím, že v letošním roce do obranného rozpočtu směřuje 63,2 miliardy korun.

Obranyschopnost zajistíme společně

Na slova předsedy vlády navázala ministryně obrany Karla Šlechtová. „Doufám, že společně s vámi zajistíme takovou obranyschopnost naší země, že budeme na čelních příčkách aliančního spojenectví. Máme jednu z nejkvalitnějších armád a za to bych chtěla poděkovat vám, generálnímu štábu, všem velitelům, velitelkám, protože je to díky vašemu řízení a velení vojákům,“ uvedla ministryně obrany. Přiznala, že ji velmi těší fakt, že při zahraničních cestách slyší od koaličních partnerů na české vojáky jen chválu.

„Armádní profesionálové ale nemohou vykonávat zodpovědně svou práci, pokud nemají k dispozici vhodné nástroje. Proto jsem stanovila cíl, že v tomto volebním období rozběhneme modernizační programy, které povedou k efektivní armádě 21. století. A nejde jen o mediálně probírané vrtulníky či radary. Peníze na armádu a nové zbraňové komplety budou. Co ale nedopustím, to je chaos a netransparentnost při jejich pořizování,“ zdůraznila ministryně Šlechtová.

Poznamenala, že nejde jen o velké zakázky. Vyřešit chce například problémy s pořizováním výstroje, nedostatkem neprůstřelných vest nebo vhodných přileb a obuvi. „To je absolutně nepřípustné, to musíme řešit okamžitě,“ upozornila ministryně obrany Karla Šlechtová.

Aktivní členství v NATO je pro nás významné

Připomněla, že rok 2018 je rokem, který odkazuje k osmičkovým letopočtům českých dějin. „Osmdesát let uplyne od roku 1938, rovné půlstoletí nás dělí od srpna 1968. V tehdejší situaci naše armáda mohla těžko čelit mnohem silnějším protivníkům. Tím více je pro nás důležité, aby garantem naší bezpečnosti a suverenity byli silní a spolehliví partneři. Proto je pro nás tak významné aktivní členství v NATO a Evropské unii,“ uzavřela ministryně obrany Karla Šlechtová.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář ve svém vystoupení vyjmenoval oblasti, kterých se příprava vojenského profesionála týká a stručně shrnul úkoly, které AČR v roce 2017 plnila.

„Musím ocenit každého vojáka, který sloužil s vlajkou ČR na rameni své uniformy v Afghánistánu, Iráku, Mali, na Sinaji, na Balkánském poloostrově, na Golanských výšinách pod vedením OSN, Evropské unie či NATO. V roce 2017 jsme vyčlenili více než 800 vojáků do aliančních jednotek NRF a vybraných specialistů pro potřeby Evropské unie. Vysoce ceněné bylo nasazení stovky našich vojáků na cvičení v Litvě, které v lednu zahájilo rotační výcvikovou aktivitu zemí V4 v Pobaltí,“ řekl armádní generál Josef Bečvář.

Do armády přibylo více než dva tisíce vojáků

Na území České republiky armáda mimo jiného zajišťovala nepřetržitou ochranu vzdušného prostoru. Upozornil také na rozšíření letecké záchranné služby zajišťované armádou na území Jihočeského kraje, poskytnutí součinnosti Integrovanému záchrannému systému ČR či součinnostní cvičení s Policií ČR zaměřené na ochranu státní hranice před nelegálními migranty.

Za klíčové označil generál Bečvář i pokračující doplňování personálu: „Do ozbrojených sil jsme přijali 2174 nových vojáků. K 1. lednu 2018 bylo v resortu Ministerstva obrany zařazeno 24 251 vojáků z povolání. Armáda je naplněna na více než 83 %. Počet příslušníků aktivní zálohy v lednu 2018 dosáhl 2266 osob," vypočítal.

Další část velitelského shromáždění byla neveřejná. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář pouze naznačil, že zde jeho účastníci podrobně rozebírali klady i nedostatky plněných úkolů v minulém roce.

Jednotlivé oblasti AČR hodnotili detailně

V následujících vystoupeních byly vyhodnoceny detailně jednotlivé oblasti činnosti Armády ČR. Ředitel sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna přítomné informoval o zabezpečení podpory vojenských útvarů a zařízení. Ředitel sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Jaromír Alan se věnoval vyhodnocení výstavby a rozvoje schopností jednotek. Zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Verner vyhodnotil působení vojáků v zahraničních operacích. Zástupce náčelníka Generálního štábu - Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián se zaměřil na rozbor kontrolní činnosti u vojenských útvarů a zařízení a na právní podporu AČR. Další vystoupení se orientovala na vyhodnocení čerpání rozpočtu, personální podporu AČR a zpravodajské zabezpečení.

Hlavní úkoly AČR na rok 2018

  • 1. Přípravu sil a záloh zaměřit na rozvoj a udržení schopností k zajištění obrany České republiky.
  • 2. Dosáhnout stanoveného rekrutačního cíle při doplňování AČR ve výši 2 tisíce vojáků z povolání a 300 vojáků v aktivní záloze.
  • 3. Pokračovat v realizaci projektů rozvoje a udržení schopností AČR k zajištění obrany ČR.
  • 4. Připravit, nasadit a zabezpečit působení sil a prostředků v zahraničních operacích, misích a hotovostních silách podle schváleného mandátu.
  • 5. Prezentovat ozbrojené síly v rámci oslav 100. výročí založení samostatného československého státu.

Velitelske shromazdeni

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...