Ozbrojené síly ČR se v roce 2018 zúčastní 142 vojenských cvičení v zahraničí

Autor: Tiskové oddělení MO

Poslanecká sněmovna dnes projednala účast ozbrojených sil České republiky na 142 vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na 69 vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018.

Ozbrojené síly ČR se v roce 2018 zúčastní 142 vojenských cvičení v zahraničí

„Pro zajištění účasti českých ozbrojených sil na plánovaných mezinárodních cvičeních v roce 2018 je v rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany vyčleněno 151,9 milionů korun. Jedná se o důležitou investici do výcviku vojáků, neboť cvičení se zahraničními partnery přináší nenahraditelnou zkušenost,“ podotkla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2018 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci. Dále cvičení slouží jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací.

Součástí materiálu jsou i 4 cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky, která se uskuteční bez přímé součinnosti s naší armádou. Jde o výcvik jednotek ozbrojených sil Belgie ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště a příprava jednotek ozbrojených sil Rakouska a Nizozemí ve Vojenském újezdu Březina. Náklady na tato cvičení budou hrazeny konkrétními ozbrojenými silami.