Osudy účastníků třetího odboje jsou obrazem dějin druhé poloviny 20. století

Autor: Miroslav Šindelář

V pondělí 26. února předala ministryně obrany Karla Šlechtová v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha 34 osvědčení o účasti ve 3. odboji.

Poslední komunistický vězeň komunistického režimu v Československu, byl oceněn in memoriam

Spolu s ministryní obrany se slavnostního předání pamětních odznaků za aktivní odbojovou činnost zúčastnili náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena Netolická, zástupce náčelníka GŠ AČR – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, kardinál Dominik Duka a další hosté.

Osvědčení, pamětní dekrety ministryně obrany a odznaky převzalo 34 účastníků odboje a odporu proti komunismu. Sedm osob bylo oceněno in memoriam.

„Žádná totalita naštěstí není schopna zlomit celý národ až do toho posledního člověka. Vždy se najdou ti, kteří jsou nezištnými nositeli a obránci ideálu občanské svobody, kteří se dokáží vzepřít lži bez ohledu na nebezpečí, které jim v každém okamžiku hrozí,“ uvedla ve svém proslovu ministryně obrany Karla Šlechtová.

Účastníci 3. odboje jsou svědomím doby

„Právě vy, účastníci třetího odboje, jste svědomím doby. Vaše osudy, které mají nadčasový význam, jsou výmluvným obrazem dějin našich zemí ve druhé polovině dvacátého století. Díky vám nebude nikdy zapomenuto to, co způsobilo tolik bezpráví a hořkosti. Vážím si vašeho celoživotního postoje a vašich činů. Chci vám moc poděkovat, že jste zůstali věrni svému poslání,“ dodala ministryně obrany.

Osvědčení dostali například Milan Sokolíček za aktivní a dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající zejména v šíření materiálů Charty 77, časopisu Vokno, bulletinu Voknoviny, dále Jelena Mašínová za rozmnožování a rozšiřování tiskovin namířených proti totalitnímu režimu a podíl na organizaci protirežimních shromáždění. Martin Schulz převzal pamětní dekret za dlouhodobou protikomunistickou činnost v zahraničí spočívající v aktivním působení v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově.

Osvědčení in memoriam

Jiří Wonka dostal ocenění za to, že ve veřejných vystoupeních kritizoval hospodářskou, politickou a sociální situaci v tehdejším Československu, pokusil se kandidovat do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR a účastnil se veřejných protestů proti porušování lidských práv v Československu. Jeho bratr Pavel Wonka, který zemřel ve vězení v roce 1988 v 35 letech a je označovaný za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, byl oceněn in memoriam.

Stejné osvědčení bylo uděleno například i Janu Kubešovi za poskytování součinnosti osobám zapojeným do protirežimní činnosti ve spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu a také za činnost spočívající v zastávání postojů bránících kolektivizaci zemědělství v komunistickém Československu, nebo Stanislavu Přibylovi za založení a vedení odbojové skupiny, jejímž cílem bylo zejména šíření letáků s protirežimním obsahem, shromažďování zbraní a získávání informací zpravodajského charakteru.

Předávání osvědčení účastníkům třetího odboje

Autor: J. Kouba

Nahrává se přehrávač videa ...