Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Osudy účastníků třetího odboje jsou obrazem dějin druhé poloviny 20. století

Osudy účastníků třetího odboje jsou obrazem dějin druhé poloviny 20. století

26.2.2018 • V pondělí 26. února předala ministryně obrany Karla Šlechtová v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha 34 osvědčení o účasti ve 3. odboji.

Projev ministryně obrany ČR Karly Šlechtové v Kongresovém sále hotelu DAP Praha
Projev ministryně obrany ČR Karly Šlechtové v Kongresovém sále hotelu DAP Praha

Spolu s ministryní obrany se slavnostního předání pamětních odznaků za aktivní odbojovou činnost zúčastnili náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena Netolická, zástupce náčelníka GŠ AČR – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, kardinál Dominik Duka a další hosté.

Osvědčení, pamětní dekrety ministryně obrany a odznaky převzalo 34 účastníků odboje a odporu proti komunismu. Sedm osob bylo oceněno in memoriam.

„Žádná totalita naštěstí není schopna zlomit celý národ až do toho posledního člověka. Vždy se najdou ti, kteří jsou nezištnými nositeli a obránci ideálu občanské svobody, kteří se dokáží vzepřít lži bez ohledu na nebezpečí, které jim v každém okamžiku hrozí,“ uvedla ve svém proslovu ministryně obrany Karla Šlechtová.

Účastníci 3. odboje jsou svědomím doby

„Právě vy, účastníci třetího odboje, jste svědomím doby. Vaše osudy, které mají nadčasový význam, jsou výmluvným obrazem dějin našich zemí ve druhé polovině dvacátého století. Díky vám nebude nikdy zapomenuto to, co způsobilo tolik bezpráví a hořkosti. Vážím si vašeho celoživotního postoje a vašich činů. Chci vám moc poděkovat, že jste zůstali věrni svému poslání,“ dodala ministryně obrany.

Osvědčení dostali například Milan Sokolíček za aktivní a dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající zejména v šíření materiálů Charty 77, časopisu Vokno, bulletinu Voknoviny, dále Jelena Mašínová za rozmnožování a rozšiřování tiskovin namířených proti totalitnímu režimu a podíl na organizaci protirežimních shromáždění. Martin Schulz převzal pamětní dekret za dlouhodobou protikomunistickou činnost v zahraničí spočívající v aktivním působení v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově.

Osvědčení in memoriam

Jiří Wonka dostal ocenění za to, že ve veřejných vystoupeních kritizoval hospodářskou, politickou a sociální situaci v tehdejším Československu, pokusil se kandidovat do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR a účastnil se veřejných protestů proti porušování lidských práv v Československu. Jeho bratr Pavel Wonka, který zemřel ve vězení v roce 1988 v 35 letech a je označovaný za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, byl oceněn in memoriam.

Stejné osvědčení bylo uděleno například i Janu Kubešovi za poskytování součinnosti osobám zapojeným do protirežimní činnosti ve spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu a také za činnost spočívající v zastávání postojů bránících kolektivizaci zemědělství v komunistickém Československu, nebo Stanislavu Přibylovi za založení a vedení odbojové skupiny, jejímž cílem bylo zejména šíření letáků s protirežimním obsahem, shromažďování zbraní a získávání informací zpravodajského charakteru.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
  • Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu Pamětní odznak účastníka…
  • Účastníci slavnostního předání před zahájením ceremoniálu v Kongresovém sále hotelu DAP Praha Účastníci slavnostního předání před zahájením ceremoniálu v Kongresovém sále hotelu DAP Praha Účastníci slavnostního…
  • Čestní hosté slavnostního předávání osvědčení v pražském hotelu DAP Čestní hosté slavnostního předávání osvědčení v pražském hotelu DAP Čestní hosté slavnostního…
  • Projev ministryně obrany ČR Karly Šlechtové v Kongresovém sále hotelu DAP Praha Projev ministryně obrany ČR Karly Šlechtové v Kongresovém sále hotelu DAP Praha Projev ministryně obrany ČR Karly…
  • Osvědčení a pamětní odznak přebírá z rukou ministryně obrany Karly Šlechtové Viktor Kraus Osvědčení a pamětní odznak přebírá z rukou ministryně obrany Karly Šlechtové Viktor Kraus Osvědčení a pamětní odznak…
  • Paní Jelena Mašínová obdržela ocenění za aktivní protikomunistickou činnost, které převzala z rukou ministryně obrany Karly Šlechtové Paní Jelena Mašínová obdržela ocenění za aktivní protikomunistickou činnost, které převzala z rukou ministryně obrany Karly Šlechtové Paní Jelena Mašínová obdržela…
  • Z rukou ministryně obrany převzal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Martin Schulz, který aktivně působil v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově Z rukou ministryně obrany převzal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Martin Schulz, který aktivně působil v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově Z rukou ministryně obrany převzal…
  • Pan Jiří Wonka převzal osvědčení i za svého bratra Pavla, který je obdržel in memoriam Pan Jiří Wonka převzal osvědčení i za svého bratra Pavla, který je obdržel in memoriam Pan Jiří Wonka převzal…
  • Osvědčení přebírá od ministryně obrany Karly Šlechtové dcera Bohuslava Slezy Miroslava Knotková. Jejímu otci bylo ocenění za protikomunistickou činnost uděleno in memoriam Osvědčení přebírá od ministryně obrany Karly Šlechtové dcera Bohuslava Slezy Miroslava Knotková. Jejímu otci bylo ocenění za protikomunistickou činnost uděleno in memoriam Osvědčení přebírá od…
  • Společná fotografie účastníků slavnostního předávání osvědčení a pamětních odznaků v hotelu DAP Praha Společná fotografie účastníků slavnostního předávání osvědčení a pamětních odznaků v hotelu DAP Praha Společná fotografie účastníků…


Předávání osvědčení účastníkům třetího odboje
Autor: J. Kouba
Nahrává se přehrávač videa ...

Autor: Miroslav Šindelář