Ostravská 2. národní konference se zaměřila na bezpilotní prostředky

Autor: Vladimír Marek

V kongresovém sále hotelu Clarion v Ostravě se dnes jako součást Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil uskutečnila 2. národní konference zaměřená na operačně-technologické aspekty bezpilotních prostředků. Za resort Ministerstva obrany se této akce zúčastnil náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR Daniel Koštoval, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun a řada dalších významných odborníků na tuto problematiku.

Ostravská 2. národní konference se zaměřila na bezpilotní prostředky

Na organizaci konference se podílely sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR, sdružení Jagello 2000 a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Jejím záměrem bylo představit technologické směry, schopnosti a plány Armády ČR, možnosti obranného průmyslu a další aspekty související s problematikou bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial Systems).

„Jsem rád, že jsme se zde sešli, abychom jednali o aspektech využívání bezpilotních prostředků. Dobře víte, že o akvizicích se snažíme jednat s dostatečnou časovou perspektivou. Chápejte to dnešní setkání jako dialog zástupců ministerstva obrany, armády, obranného průmyslu a dalších expertů nad tímto tématem. Věřím, že si zde sdělíme své úhly pohledu a vzájemně se obohatíme tak, abychom byli schopni precizněji domyslet projekty, které jsou v této době ve své úvodní fázi,“ řekl při této příležitosti náměstek Daniel Koštoval.

Ministerstvo podle něj usiluje o to, aby tyto akvizice byly dobře připraveny, aby pak tzv. horká fáze procesu již byla hladká a bezproblémová. „Chceme proto, aby takovéto konference nebyly ojedinělou záležitostí, ale aby se staly součástí systému. Jedině tak se podaří připravit velice kvalitní projekty dostatečně včas,“ dodal náměstek.

Samotné jednání konference bylo rozděleno do tří bloků. První představil problematiku z pohledu Ministerstva obrany, armády a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Další část se orientovala na představení aktuálního vývoje bezpilotních prostředků. Závěrečný blok se věnoval schopnostem a trendům českého průmyslu v této oblasti.

Počítáme s pořizování autonomních robotických prostředků

„Dnešní téma je velice zajímavé, není ale tak nové, jak by se mohlo na první pohled zdát. V rovině jakýchsi úvah se jím zabývali již staří Řekové. Nyní ale přichází na scénu v plné síle. Umožňuje to nebývalý rozvoj technologií v oblasti robotiky a bezpilotních prostředků. V každém případě ale stojíme na prahu nové významné etapy. Tento vývoj je tak dynamický, že nikdo neodkáže predikovat jeho dopady deset let dopředu,“ upozornil ve svém příspěvku generál Jiří Baloun.

Armáda si podle něj plně uvědomuje, že je nezbytné se na tuto oblast zaměřit. A to jak z hlediska operačního plánování, tak i vědy a výzkumu. „Počítáme s pořizování autonomních robotických prostředků, a to jak leteckých, tak i pozemních. Jsme přesvědčeni, že kdo dokáže na tyto výzvy reagovat nejrychleji a nejlépe, získá strategickou výhodu,“ zdůraznil ve svém vystoupení první zástupce náčelníka Generálního štábu.